Az előadó az ELTE Természettudományi Karán szerzett diplomát, majd doktori címet, azóta az MTA Rényi Intézet tudományos munkatársa. Jelenleg a BGE-n részmunkaidős főiskolai docens és ÚNKP Bolyai+ ösztöndíjas. Kutatási területe a funkcionálanalízis, és a (nemlineáris) megőrzési problémák elmélete. 

Bővebben

Tizedes László az MTA SZTAKI Gépi Érzékelés Kutatólaboratóriumának informatikus-mérnöke. Egyetemi tanulmányait a Veszprémi Egyetem Műszaki Informatika szakán végezte 2001-ben. 2015-ig a Tateyama Magyar leányvállalatánál kutató-fejlesztő mérnökként dolgozott, számos ipari és térfigyelő képfeldolgozó alkalmazás kifejlesztésében vett részt.

Bővebben

levéltáros

Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár Toldi Lóránt vagyok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltára levéltáros munkatársa. 1981-ben születtem a Kalocsai Sárköz és a Kiskunság találkozásánál, Kecelen. A Szegedi Tudományegyetem történelem szakának elvégzése után a Jelenkutató Alapítványnál folyó munka részese voltam, így részt vehettem az NKE levéltára modernkori közigazgatás-, valamint politika- és társadalomtörténeti…

Bővebben

Geográfus, térképész. Egyetemi tanársegéd a Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszéken. Kutatási területei a településföldrajz, valamint a térképészeti és térinformatikai alkalmazások

Bővebben

Régész, térinformatikus. Tanulmányait régészet is mongol szakon folytatta és emellett földmérőként is végzettséget szerzett. Doktori tanulmányai során középkori régészeti lelőhelyek (Birka – Svédország, Visegrád) felmérésének (légifelvétel, geofizika, terepbejárás) komplex térinformatikai elemzésével foglalkozik. Számos terepmunkán dolgozott Kambodzsában, ugyanúgy mint Tibetben. A KHI-LAND projekt keretében a nomád városok régészeti maradványainak digitális térképezésével a környezetükben található tájrégészeti jelenségek…

Bővebben

Topa Boglárka Anna geológus. A Magyar Természettudományi Múzeum Ásvány- és Kőzettárának muzeológusa és részmunkaidőben az ELTE TTK Ásványtani Tanszékének oktatója. Fő kutatási területe a különböző oxidációs állapotú környezetben előforduló mangánásványok vizsgálata. Aktív résztvevője a Magyarhoni Földtani Társulat Év ásványa ismeretterjesztő programjának. Önéletrajz

Bővebben

Torma Gábor egyetemünk végzős matematika-fizika szakos tanárjelöltje.

Bővebben

Torma Gábor vagyok. Az SZTE-TTIK-n biológia BSc és MSc szakon szereztem meg a diplomámat. Jelenleg az Orvos Biológia Intézet PhD hallgatója vagyok. Fő érdeklődési területem a molekuláris biológia, transzkriptom analízis illetve a rekombináns DNS technológia.

Bővebben