Eredeti végzettségem angol-orosz szakos középiskolai tanár, majd 1996-ban tolmács és szakfordító lettem. 2008-ban PhD-képesítést szereztem a fordítástudomány területén. Jelenleg szaknyelvet és szakfordítást oktatok. Oktatói munkám során tapasztalom hogy sok tanuló elakad a nyelvtanulásban. A coaching beszélgetés során ezekhez szeretnék segítséget nyújtani.

Bővebben

Veszelszki Ágnes, PhD. Nyelvész, közgazdász, újmédia-kutató. A Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézetének egyetemi docense. A Filológia.hu MTA-folyóirat, illetve a Századvég társadalomtudományi folyóirat szerkesztője. A Prosperis Alba Kutatóközpont tudományos igazgatóhelyettese. Kutatási területei: a digitális kommunikáció megújuló formái; a marketing és a nyelvészet kapcsolódási lehetőségei (marketolingvisztika); újabban a tudománykommunikáció, illetve az online agresszió. E-mail: agnes.veszelszki@uni-corvinus.hu. Honlap:www.veszelszki.hu.

Bővebben

Az ELTE Kínai szakán szereztem mesterdiplomát (2014), majd ugyanitt doktoranduszként folytattam sinológiai tanulmányaimat. A modern kínai kultúra területéről elsősorban a modern és kortárs kínai irodalom, és azon belül is a költészet ragadta meg a figyelmemet. Akárhova is megyünk, a költészet mindig az adott nép lelkivilágának rejtettebb aspektusait hordozza magában. A kínai lélek rezdülései, hangulatai, felfogása,…

Bővebben

Tanulmányait az ELTE TTK-n végezte. Kutatási szakterülete az ún. nagyentrópiás ötvözetek, mely a jövő lehetséges strukturális elemeinek egyik családja. A fémes témákon kívül szívesen foglalkozik még nagyfelbontású elektronmikroszkópiával, ezen belül az ún. visszaszórt elektron-diffrakcióval, mely az anyagok kristályszerkezeti információit tárja fel. Hobbija a munkája, az életében felmerülő tudományos kérdéseket detektívregényi izgalommal éli meg. A Bay…

Bővebben

  1990-ben született Szentesen, geográfus, közgazdász, jelenleg a Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék egyetemi tanársegéde. Kutatási területe a magyar választások földrajzi elemzése, valamint a térségek versenyképességének és a területi egyenlőtlenségeinek a vizsgálata.

Bővebben
Vidáné dr. Erdő Franciska

Tanulmányait a Semmelweis Egyetemen végezte, majd kutatóként a Gyógyszerkutató Intézetben, majd Németországban a Max-Planck Institut für neurologische Forschung-ban (Köln), a Charité Egyetemen (Berlin), illetve a Solvo Biotechnológiai Zrt-nél dolgozott. Főbb kutatási területei a vér-agy gát, a membrán transzporterek, a stroke és a neurodegeneratív betegségek. Doktori disszertációját a gyulladásgátló gyógyszerek vizsgálatára alkalmas állatmodellek kidolgozásáról írta.

Vigh László PhD

A Szegedi Szociológia Tanszéken végeztem 2010-ben, jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Doktori Iskolájának hallgatója és a Szegedi Szociológia Tanszék tanársegédje vagyok. Kutatási és érdeklődési területeim a társadalmi rétegződés, az IKT társadalmi vonatkozásai, ezen belül is az oktatási egyenlőtlenségekkel való összefüggések.

Bővebben