Szereplő neve:  

Az SZTE Mezőgazdasági Kar Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézetének adjunktusa. A kémia tudományok doktora, kémia-környezettan tanár, környezetgazdálkodási mérnök. Tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen és a Szent István Egyetemen végezte. Oktatott tárgyai: kémia, biokémia, környezeti kémia, környezetgazdálkodás, élelmiszerbiztonság. Fő kutatási területei: kémiai reakciók tanulmányozása katalizátorfelületeken, légszennyező gázok megkötésének alternatív lehetőségei.

Bővebben

A SZIE Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék adjunktusa, dendrológus, a Budai Arborétumban zajló fenntartási munkák irányításában is részt vesz.

Bővebben

Bölcsész-szociológus, az Általános Gyógypedagógiai Intézet intézetvezető-helyettese, a Kar német és angol szaknyelvi képzésének felelőse. Korábbi munkái során a hátrányos megkülönböztetés, az oktatás- és fejlesztéspolitika számos területén dolgozott, az Európai Unió, a központi közigazgatás, nemzetközi és civil szervezetek munkájában vett részt. Több fogyatékosságügyi kutatásba is bekapcsolódott (pl. pszichoszociális fogyatékosság, sérült gyermeket nevelő nők munkaerőpiaci részvétele), doktori…

Bővebben

Sveiczer András mesterszakos fizikus hallgató, aki az atommagok szerkezetét és reakcióit kutatják nemzetközi gyorsítóknál.  

Bővebben

Pannon Egyetem – Mérnöki Kar Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola PhD hallgató svigireka@gmail.com    

Bővebben

Tanító és gyógypedagógus tanárként 20 éves közoktatási gyakorlattal rendelkezem. Negyedik éve tartok órákat az ELTE-TÓK Neveléstudományi Tanszékén, második éve teljes állásban. Kutatási területem a speciális tanulási nehézségek, zavarok (aritmetikai képességek) és következményeinek epidemiológiája. Az ELTE-TÓK fogyatékosügyi koordinátora és esélyegyenlőségi képviselője vagyok.

Bővebben

Gyerekkorom óta érdekelnek a számítógépek, hogy hogyan működnek, hogyan lehet őket programozni. Ezt az élményt: a felfedezés, kísérletezés és az alkotás örömét szeretném megosztani a diákokkal.

Bővebben