Szereplő neve:  

A Bánai Júlia Gimnázium okleveles informatika szakos középiskolai tanára.

Bővebben

Víztudományi Kar Dékáni Hivatal Folyami ADCP-s vízhozam mérések kalibrálása, mozgóhajós és álló helyzetű ADCP rendszerek és mérő berendezések üzemeltetése, ADCP rendszerű lebegtetett hordalék- mérő szoftverek és berendezések üzemeltetése, mobil gsm/gprs alapú távmérő rendszerek, meteorológiai, felszíni és felszín közeli- állomások, karbantartás, ellenőrzés, szakértői szerepvállalás, uav rendszerek, városi árvízgazdálkodás, okos város intelligens távmérő rendszerek, adatgyűjtési megoldások. Angol…

Bővebben

  Kriska Olivér 1993-ban, Szerbiában született, gyerekkorát Magyarkanizsán töltötte. Felsőfokú tanulmányait az SZTE-n végezte, geográfus szakon. Jelenleg a Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék doktorandusza, kutatási témája pedig a határmentiség, a mentális- és az államhatárok vizsgálata. Szabadidejében gyakran fényképez, igyekszik mind tartalmában, mind kompozíciójában az erős kontraszt megjelenítésére.

Bővebben

Kristóf-Varga Erika védőnő és ápoló BSc szakirányon végzett. Szakmáiban dolgozott, jelenleg több éve oktatásban dolgozik. Jelenleg Egészségfejlesztés és Egészségpedagógia kurzusokat oktat.

Bővebben

2016. óta az Atomenergetikai Múzeumban dolgozok múzeumpedagógusként. Munkám során a természettudományokkal, a természet működésével szeretném megismertetni a látogatókat. A tevékenységünkhöz kapcsolódóan elsősorban a fizikai témákat dolgozok fel, ahol lehet kísérletekkel szemléltetve a folyamatokat. Nagyon fontosnak tartom a természet megfigyelését, különösen a változások megfigyelését, összefüggések felfedezését, felfedeztetését.

Bővebben

Krupa Gábor 2015-ben végzett a Gábor Dénes Főiskolán mérnökinformatikusként nappali képzésen. Szakdolgozatában a 3D nyomtatás otthoni alkalmazási lehetőségeit vizsgálta. Modelljeit saját maga tervezi. Folyamatosan tart előadásokat és bemutatókat a 3D nyomtatás témakörében, angol nyelven is. Tagja a Neumann János Számítógép-tudományi Társaságban a Multimédia az Oktatásban Szakosztálynak és a Gábor Dénes Tehetségpontban a 3D Grafika és…

Bővebben
Krupa Gábor

Krupa Gábor 2015-ben végzett a Gábor Dénes Főiskolán mérnökinformatikusként nappali képzésen. Szakdolgozatában a 3D nyomtatás otthoni alkalmazási lehetőségeit vizsgálta. Modelljeit saját maga tervezi. Folyamatosan tart előadásokat és bemutatókat a 3D nyomtatás témakörében, angol nyelven is. Tagja a Gábor Dénes Tehetségpontnak. Ennek 2016-os nyári diáktáborában a 3D nyomtatás csoportot vezette, amelynek tematikáját és tananyagát maga készítette.…