Szereplő neve:  

Kutrovátz Kitti a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Doktori Iskolájának doktorjelöltje és a Szociológia és Társadalompolitika Intézetben zajló Versenyfutás az idővel c. projekt kutatója. Fő kutatási területe a családon belüli mechanizmusok társadalmi vizsgálata. Korábbi kutatásaiban a társadalmi nemekkel, a férfiak családban betöltött szerepével és a munka-magánélet egyensúlyával foglalkozott. Ösztöndíjasként Berlinben részt vett a Study on the…

Bővebben

Az előadó az ELTE Ókortudományi Intézet doktorjelölt hallgatója és az EC Byzantium Központ munkatársa. Kutatási területe a bizánci irodalom, a kodikológia (szűkebben a 14. századi bizánci kéziratok) és a bizánci szöveghagyományozódás.

Bővebben

Okleveles kémia-földrajz szakos középiskolai tanár.

Bővebben

Laczházi Gyula (1973) az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének oktatója. Fő kutatási területe a 16–18. század magyar irodalma. Eddig megjelent könyvei: Hősi szenvedélyek. A heroizmus és a szenvedélyek ábrázolása a kora újkori magyar epikus költészetben (2009); Társiasság és együttérzés a felvilágosodás magyar irodalmában (2014).

Bővebben