Szereplő neve:  

Gyógypedagógus-szociológus, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar oktatója-kutatója, a doktori tanulmányait végzi az ELTE-n. Szabadidejében a NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület (www.segitokutya.net) munkáját segíti: a hallássérült-segítőkutya program vezetője, az érzékenyítő tréningek koordinátora, valamint a Felügyelő Bizottság elnöke. Pályaválasztását és szakmai érdeklődését személyes tapasztalatai motiválták: súlyos hallássérüléssel született, 2001-ben cochleáris implantátumot kapott, illetve egy hangjelző kutya…

Bővebben

Lovas Borbála 2008-ban esztétika-magyar szakon diplomázott az ELTE-n, majd 2015-ben szerzett doktori fokozatot. Kutatási témája a kora újkori prédikációs és szórakoztató irodalom, szakterülete az unitárius kéziratos irodalom és a szerelmi és bibliai témájú históriás énekek.

Bővebben

Dr. Lovas László a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karán szerzett diplomát járműgépész szakirányon. PhD címét a gépjármű sebességváltók kapcsolhatósága témában szerezte. Jelenleg a BME Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék docense. Több éve foglalkozik koponya implantátumok tervezésével. Kutatási területei: végeselemes analízis, CAD modellezés, jármű sebességváltók, csavarkötés lazulása, biomechanika.

Bővebben

A SZIE Tessedik Campus informatikusa

Bővebben

a BME Kognitív Tudományi Tanszékének tanszékvezetője, egyetemi docens, 2018 októberétől az MTA-BME Lendület Nyelvelsajátítás Kutatócsoport vezetője. Pszichológus és nyelvész, diplomáit az ELTE Pszichológia, Elméleti nyelvészet és Angol nyelv és irodalom szakjain szerezte. Kutatási területek: nyelvelsajátítás, nyelvfeldolgozás, a nyelvi, emlékezeti és tanulási folyamatok kapcsolatának vizsgálata, statisztikai tanulás, készségtanulás, a megismerőfunkciók fejlődési és szerzett zavarai, magyar nyelvi…

Bővebben