Szereplő neve:  

A kémiához fűződő viszonyát a függőség jellemzi, így nagyon érdekes, akár otthon elvégezhető kísérletek bemutatásával igyekszik megszerettetni a látogatókkal a kémia világát!

Bővebben

Az MTA-ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport fő célja az egyes kiejtett beszédhangok kapcsolatában érvényesülő koartikulációs hatások elemzése a magyar beszédben. A folyamatos beszéd természetes jelensége a koartikuláció, azaz az egymást követő beszédhangok kiejtéséből adódóan a beszédszervek mozdulatainak időbeli átfedése. A nyelv olyan szerv, amely önmagában többféle artikulációs mozdulatra képes, ezért az artikulációban megkülönböztetjük pl. a…

Bővebben

Beosztásom muzeológus, végzettségem régész. 2001 óta dolgozom a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2002 óta régészként, 2005 óta az Őskőkori Gyűjtemény kurátoraként. Egyetemi tanulmányaimat a Miskolci Egyetemen és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végeztem, 2002-ben szereztem oklevelet régészetből. Főbb kutatási területem az őskőkori régészet, de ásató régészként lényegében minden korszak leletanyagával találkoztam. Szakdolgozatom a Duna-kanyar döntően felső paleolitikus,…

Bővebben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán végeztem tanulmányaimat. 2016 óta a budapesti Műcsarnok kurátorasszisztens munkatársaként dolgozom, ahol klasszikus, modern és kortárs (magyar és nemzetközi) tárlatok létrejöttében nyújtok segítséget. Az általános művészettörténeti témákon túl különösen érdekel az ázsiai művészet. A hivatásom mellett komolyzenével, gasztronómiával és a természettel szeretek foglalkozni.

Bővebben

Márkus Beáta a budapesti Andrássy Német Nyelvű egyetem doktorjelöltje és a PTE Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszék egyetemi tanársegédje.

Bővebben

Márkus Tímea az SZTE BTK Régészeti tanszék hallgatója.

Bővebben

Maronics Lilla 2018-ban nyert felvételt az ELTE BTK magyar szakjára. Gimnáziumi tanulmányai során dobogós helyezést ért el az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen magyar nyelvből. Jelenleg az ELTE BTK Alkalmazott nyelvészeti diákműhelyében tevékenykedik.

Bővebben

Polimertechnológia

Bővebben