Szereplő neve:  

A Marie Curie Alumni Association magyar tagozatának tagjai olyan kutatók, akik huzamosabb időt dolgoztak külföldön vagy éppen Magyarországra érkező külföldi kutatókat fogadnak. Székely Edit, elnök Marie Curie Alumni Association, Hungarian Chapter, a NaTE Kiválósági Díj 2016 díjazottja, egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Dunkel Petra, egyetemi adjunktus a Semmelweis Egyetemen, Bolyai ösztöndíjas kutató,…

Bővebben

A kémiához fűződő viszonyát a függőség jellemzi, így nagyon érdekes, akár otthon elvégezhető kísérletek bemutatásával igyekszik megszerettetni a látogatókkal a kémia világát!

Bővebben

Az MTA-ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport fő célja az egyes kiejtett beszédhangok kapcsolatában érvényesülő koartikulációs hatások elemzése a magyar beszédben. A folyamatos beszéd természetes jelensége a koartikuláció, azaz az egymást követő beszédhangok kiejtéséből adódóan a beszédszervek mozdulatainak időbeli átfedése. A nyelv olyan szerv, amely önmagában többféle artikulációs mozdulatra képes, ezért az artikulációban megkülönböztetjük pl. a…

Bővebben

Beosztásom muzeológus, végzettségem régész. 2001 óta dolgozom a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2002 óta régészként, 2005 óta az Őskőkori Gyűjtemény kurátoraként. Egyetemi tanulmányaimat a Miskolci Egyetemen és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végeztem, 2002-ben szereztem oklevelet régészetből. Főbb kutatási területem az őskőkori régészet, de ásató régészként lényegében minden korszak leletanyagával találkoztam. Szakdolgozatom a Duna-kanyar döntően felső paleolitikus,…

Bővebben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán végeztem tanulmányaimat. 2016 óta a budapesti Műcsarnok kurátorasszisztens munkatársaként dolgozom, ahol klasszikus, modern és kortárs (magyar és nemzetközi) tárlatok létrejöttében nyújtok segítséget. Az általános művészettörténeti témákon túl különösen érdekel az ázsiai művészet. A hivatásom mellett komolyzenével, gasztronómiával és a természettel szeretek foglalkozni.

Bővebben

Márkus Beáta a budapesti Andrássy Német Nyelvű egyetem doktorjelöltje és a PTE Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszék egyetemi tanársegédje.

Bővebben