Szereplő neve:  
Nádori Gergely

Középiskolai tanár.

Nádudvari Anna, MA: a BCE Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskolájának doktorandusz hallgatója, a Research Group on Linkages between Health and Economic Security kutatócsoport tagja. Publikációs lista

Bővebben

  Nádudvari Gabriella  az SZTE Stíluskommunikátor szak programalapítója és mentora. Nagyon fontos számára a múlt értékeinek átörökítése és trendképessé alakítása.

Bővebben
Dr Nagy Ádám

a Kodolányi János Egyetem docense

Nagy Andrea mérnöktanár, biológus mérnök, tanszéki mérnökként dolgozik a Társadalomtudományi és Tanárképző Intézetben. A mezőgazdasági mérnöktanár mesterképzésben Környezeti nevelés és módszertana, Korszerű tanulási stratégiákat oktat. Főbb kutatási területei: eTwinning a pedagógusképzésben, jó gyakorlatok a környezeti nevelésben, élő állatok érzékenyítő szerepe az oktatásban, zöld jeles napok, Komposztálás országos ünnepnapjának elterjesztése, környezeti nevelési kutatási anyagok készítése. 2009-ben…

Bővebben

Az ELTE Természettudományi Karán végzett biológusként 2014-ben, majd az Állatorvostudományi Egyetemen folytatta tanulmányait, mint PhD hallgató. Az Országos Közegészségügyi Intézet Virális Zoonózisok Nemzeti Referencia Laboratóriumában 2014-óta dolgozik, fő érdeklődési területe a hazánkban endémiás zoonotikus eredetű, emberi megbetegedéseket okozó vírusfertőzések (pl. kullancsencephalitis-vírus, nyugat-nílusi vírus, Usutu vírus, lymphocytás choriomeningitis vírus – LCMV) diagnosztikus célú vizsgálata, a különböző…

Bővebben

  Nagy Anna az SZTE ÁJTK végzős Master in International Relations Hallgatója, a szegedi IDSA (International Diplomatic Student Association) egyik alapítója és elnöke, a 2016-ban és 2017-ben megrendezett SzeMUN (Szeged Model United Nations) egyik főszervezője. Számos ENSZ modellező konferencián vett részt, Magyarországon és külföldön, így abban nagy tapasztalattal rendelkezik.

Bővebben

Matematika-kémia szakos tanárként végeztem a Szegedi Tudományegyetemen 2000-ben. A későbbiekben is igyekeztem, hogy a katedrának ne csak az egyik oldala felől lássam az oktatást. Környezetvédő szakirányú szakképesítéssel egészítettem ki az alapdiplomámat 2002-ben, majd 2009-ben Mérnök-közgazdász szakirányú szakképzettséget szereztem a Nyugat-Magyarországi Egyetemen, majd 2017-ben Fejlesztőpedagógus szakiránnyal pedagógus szakvizsgát tettem a Soproni Egyetemen. Harmadik generációs pedagógusként már…

Bővebben

Történész, a magyar és európai középkor kutatója. Kutatási területe a középkori krónikák és írott források, valamint a korszak gazdaságtörténete. Az ő szerkesztésében jelent meg a magyarországi tatárjárást bemutató legteljesebb forrásgyűjtemény és tudományos kötet. A tatárjárást vizsgáló több éves új kutatási program vezetője, az európai hatások és kérdéskörök szakembere. Ugyancsak foglalkozik ennek az eseménynek a rövid…

Bővebben