Deákvári József villamos üzemmérnök, 1987-ben végzett a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán Műszeripari és automatizálási szakon, majd 1996-ban mérnök-tanári szakon, 2003-ban a Szent István Egyetemen gazdasági agrármérnök szakon kapott diplomát. A NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet jogelődjénél 1987. augusztus 24 óta dolgozik. Az elmúlt évtizedekben mezőgazdasági erő- és munkagépek gépek mérő-szabályozó berendezéseinek vizsgálatával, méréstechnikai megoldások fejlesztésével,…

Bővebben

Minden emberi közösségben a gyermeknek – társadalmi helyzetétől függően – kijelölt feladata, munkája, kötelessége volt a családban, kisebb-nagyobb közösségében. Bár a felsőbb társadalmi csoportok gyermekei nem dolgoztak, nem végeztek munkát, nem kellett hozzájárulniuk a megélhetéshez, nekik is voltak megtanulandó feladataik, kötelességeik. A városi és a falusi iparosok, kézművesek, bányászok, munkások, paraszti munkát végzők, az önellátó,…

Bővebben

biológus hallgató az Országos Közegészségügyi Intézet Bakteriológiáján dolgozik szerológiai asszisztensként. Tanulmányait az ELTE Természettudományi Karán végezte és molekuláris-, immun-, mikrobiológia szakirányú mesterképzésen szeretne továbbtanulni.

Bővebben

Matematika – fizika szakos tanárként végzett az ELTE TTK-n.

Bővebben

A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen végeztem orosz-német szakon, 1983 óta dolgozom a Soproni Széchenyi István Gimnáziumban. 2001-2017 között a nevelési igazgatóhelyettesi feladatokat is elláttam. Bár már nem tanítom az oroszt, az ország, a nyelv, a kultúra örök szerelem maradt, nem beszélve a gasztronómiáról. Egy életre szóló élmény volt látni Odesszát, Jaltát, Szentpétervárt, Petrodvorecet, Pavlovszkot. Manapság…

Bővebben

A CEU Kognitív Tudományi Tanszékének munkatársa vagyok, labormenedzserként csatlakoztam a Social Mind Center Social Mind and Body Group csoportjához 2017-ben, valamint az idei évtől az Adaptive Cognition and Economics csoport munkájában is részt veszek, kutatási asszisztensként. Korábban pszichológiai, gazdasági és filmelméleti tanulmányokat folytattam, mielőtt az utam az idegtudomány felé vezetett – a Kutatók Éjszakáján szintén…

Bővebben

1991-ben születtem Budapesten. 2015-ben szereztem történelem-levéltár szakos diplomát az ELTE Bölcsészettudományi Karán. 2014 óta dolgozom a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárban, ahol az intézmény értékes kéziratgyűjteményét gondozom, valamint statisztikatörténeti kutatásokban és ehhez kapcsolódó kiadványok készítésében veszek részt.

Bővebben

Latin nyelv és irodalom, illetve indológia szakon végzett az ELTÉ-n 1998-ban, 2004-ben az Oxfordi Egyetemen szerzett doktori fokozatot szanszkrit filológia témakörben. 2016-ban habilitált az ELTÉ-n. 2002 óta oktat az ELTE Indológia Tanszékén, jelenleg mint adjunktus, szanszkrit nyelvet és irodalmat, valamint a premodern India kultúrtörténetével, vallásaival, történelmével, irodalmaival kapcsolatos órákat. Több szövegkiadást és számos tanulmányt publikált…

Bővebben