Szereplő neve:  

Dr. Nagypál Szabolcs római katolikus teológus és vallástudós (ELTE) és Fináli Gábor, a Hunyadi téri Ohel Avraham zsinagóga rabbija, vallástudós a vallásközi párbeszéd kihívásairól beszél, különös tekintettel a zsidó–keresztény viszonyra, valamint a népvándorlás teremtette új helyzetekre Európában. A Vallásközi Párbeszéd Társasága vezetőiként majdnem két évtizede dolgoznak – elméletben és gyakorlatban – a vallások közötti megértésen,…

Bővebben

Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla, egyetemi adjunktus a Semmelweis Egyetem, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, Nanokémiai Kutatócsoport, a NaTE Kiválósági Díj 2015 díjazottja, a NaTE elnökségi tagja Barczikai Dóra, PhD hallgató, Semmelweis Egyetem, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet Dr. Juriga Dávid, tudományos segédmunkatárs Semmelweis Egyetem, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet Tóth Krisztina, PhD hallgató, Semmelweis Egyetem, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

Bővebben

A NaTE (Nők a Tudományban Egyesület) Nagykövetei olyan fiatal középiskolás és egyetemista lányok, akiket érdekel a tudomány és a technológia és örömmel vesznek részt ezek népszerűsítésében is a többi fiatal körében. Nagyköveteink közössége a Nők a Tudományban Nagyköveti Hálózata, amely az egész országot lefedi, és célja, hogy minél szélesebb körben inspirálja a középiskolás lányokat a…

Bővebben

A NaTE (Nők a Tudományban Egyesület) Nagykövetei olyan fiatal középiskolás és egyetemista lányok, akiket érdekel a tudomány és a technológia és örömmel vesznek részt ezek népszerűsítésében is a többi fiatal körében. Nagyköveteink közössége a Nők a Tudományban Nagyköveti Hálózata, amely az egész országot lefedi, és célja, hogy minél szélesebb körben inspirálja a középiskolás lányokat a…

Bővebben

A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézetének adjunktusa. 2008-ban végzett a Szent István Egyetemen gazdasági agrármérnöki képzés területfejlesztési szakirányán. Egy évvel késöbb tanári diplomát is szerzett, majd a Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola képzésén vett részt. 2012-ben PhD. fokozatot szerzett. A Szent István Egyetem Gazdaság- és…

Bővebben

  Nemes-Takách László szakmai önéletrajza 1949-ben születtem Győrött.  Érettségi után, 1970-ben elvégeztem a Restaurátor Alaptanfolyamot, majd 1971-ben az OSzK. Kodex restauráló laboratóriumában tanultam. 1978-ban a Magyar Képzőművészeti Főiskolán közgyűjteményi tárgyrestaurátor-művész diplomát szereztem. A Közlekedési Múzeumban 1969-től dolgoztam, 1979-től csoportvezető restaurátorként. 1981-től a Somogy megyei Múzeumok Igazgatóságánál főrestaurátori teendőket láttam el.  1982-től mint a Központi Múzeumi…

Bővebben
Nemes Viktória

Doktorandusz, PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola.