Szereplő neve:  

BDPK Kémia Tanszék adjunktus. Korszerű mérőeszközök, wifi szenzorok és mobil eszközök használata az oktatásban. Okostelefonok felhasználása a terepi tájékozódásban, oktatásban.

Bővebben

Németh Lászlóné vagyok, a Soproni Széchenyi István Gimnázium matematika tanára. Az iskolai tananyag oktatása mellett szívesen készítem fel a diákokat matematikai tesztversenyekre, logikaversenyekre. Minden csoportomban törekszem arra, hogy a játék örömét, sikerét megtapasztalják a tanulók. A kíváncsiság, a különféle problémák megoldása vezeti őket újabb és újabb ismeretekhez, felfedezésekhez. Az osztályommal kitalált és szervezett „Horror szabadulós…

Bővebben

egyetemi tanár, tanszékvezető

Bővebben

A Hungaroring Motoros Akadémia instruktora

Bővebben

  Németh T. Enikő az SZTE Általános Nyelvészeti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, a pragmatikai orientáció vezetője. 2016-ban habilitált, 2017-ben elnyerte az MTA doktora fokozatot. 2018. július 1-jétől a Nyelvtudományi Doktori Iskola vezetője. Elsősorban a pragmatika és a diskurzuselemzés témakörébe tartozó tárgyakat oktat, de nyelvtudomány-történeti és kutatásmódszertani kurzusokat is tart. Több külföldi és hazai tanulmánykötet szerkesztője,…

Bővebben

Németh Tamás vagyok, a Neumann János Szakkollégium gazdasági alelnöke. Már egész ifjú korom óta érdekel az informatika és elektronika is, így kiváló lehetőség volt az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kara, hogy kamatoztassam ezeket a képességeimet. Fontos számomra, hogy új dolgokat ismerjek meg és másoknak is segítsek ebben.

Bővebben

MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoportot (MASZK) autizmusban jártas ill. szakértő pszichológusok, gyógypedagógusok, tanárok alkotják. A MASZK fejlesztői – többek között – azon dolgoznak, hogy a mai kisiskolások képesek legyenek integráltan tanuló, autizmussal élő osztálytársaik jobb megértésére, ezért kidolgozták a Csillagbusz Inklúziós Intervenciós Programot (CsIIP).

Bővebben

A Finnugor Tanszék udmurt nyelvészettel foglalkozó PhD hallgatója-

Bővebben

Németh Zoltán az ELTE Kémiai Intézetének Magkémiai Laboratóriumában szerezte PhD fokozatát 2008-ban. Kutatómunkája során elsősorban vas- és kobaltalapú mágneses oxidokkal foglalkozott, Mössbauer-spketroszkópussá válása során emelett számos vas-, ón- és európiumtartalmú fémorganikus molekulát, polimereket, félvezetőket, katalizátorokat stb. tanulmányozva. Mindeközben egyre több időt töltött szinkrotronoknál kobaltoxidok és vastartalmú fémorganikus vegyületek röntgenspektroszkópiás vizsgálataival, így 2012-ben csatlakozott a Wigner…

Bővebben
Dr. Németh Zsolt