Szereplő neve:  

SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék

Bővebben

egyetemi tanársegéd

Víztudományi Kar Vízellátási és Csatornázási Tanszék Mérnöktanár-Gépészmérnök (MA) Gépészmérnök (BSc)

Bővebben

muzeológus, főosztályvezető Petőfi Irodalmi Múzeum, Múzeumi Dokumentációs Adattár

Bővebben

tudományos segédmunkatárs

Víztudományi Kar Vízellátási és Csatornázási Tanszék Okleveles Vegyész (MSc) Általános vegyész technikus

Bővebben

Pásztor Enikő pedagógiatanár, nemzetközi marketing szakközgazdász, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán a Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet oktatója, az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola doktorjelöltje. Kutatási területe az óvodáskori idegennyelv-elsajátítás és a német nemzetiségi óvodaügy története. PhD disszertációjának címe: A játékos idegennyelvi foglalkozások megjelenése a magyarországi óvodákban 1959-től napjainkig, különös tekintettel a soproni és…

Bővebben

Pásztor Gabriella kísérleti részecskefizikus, az MTA-ELTE Lendület CMS Részecske- és Magfizikai Kutatócsoport vezetője. Csoportjával a “Nobel-díjas” Higgs-bozont felfedező CMS kísérletben dolgozik a CERN Nagy Hadronütköztetőjének (LHC) adatait vizsgálva. Célja a részecskefizika Standard Modellje által nyitva hagyott kérdések, például a sötét anyag rejtélyének megválaszolása. Az LHC rekord energiájú ütközéseiben új exotikus részecskék, jelenségek után kutat.

Bővebben