Szereplő neve:  

egyetemi docens, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága elnöke

Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Iskolák: Középiskola: Veres Pálné Gimnázium Angol tagozat Egyetem: Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar (Budapest) Diploma sz.: ELTE Ájk. LX.189/1981. cum laude fokozattal Szakvizsga: Jogi szakvizsga 388/1983/3. Külkereskedelmi szakjogász ELTE Jogi Továbbképző Diploma sz.: 15/1997-98. PhD: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola (2014. november)   Nyelvismeret: Angol nyelv, társalgási…

Bővebben
Péterfi Judit

Doktorandusz, PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola.

Petneki Áron művelődéstörténész Tanulmányait a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a krakkói Jagelló Egyetemen, valamint a Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskolában végezte. Dolgozott az MTA Történettudományi Intézetében, majd egy irodalmi és történeti forráskiadásokkal foglalkozó kutatási főirány munkatársa volt. 1984-től a pécsi, 1994-től pedig tanszékvezetőként a miskolci egyetemen tanított. 2007 és 2011 között a varsói egyetem professzora volt;…

Bővebben

egyetemi adjunktus

Bővebben

Régészet-történelem szakos tanulmányaimat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végeztem: BA diplomámat középkor – klasszika archaeológia, majd a mesterszakos diplomámat régészeti módszertan (archaeometria) és középkor szakokból szereztem meg. Az országban és a határokon túl is több régészeti projektben vettem részt, jelenleg pálos kolostorok kutatásával, tájrégészeti felmérésekkel és a regéci vár ásatásával foglalkozom a bokros múzeumi, muzeológiai teendőim…

Bővebben

Petrás Éva PhD (1968) 1992-ben végzett a Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Karán, történelem–angol szakon középiskolai tanárként. 2009 januárja óta az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának munkatársa. Kutatási területe: a 20. századi egyháztörténet (két világháború között, illetve 1945 után), nacionalizmus-kutatás (nacionalizmus-elmélet, illetve szlovák–magyar komparatív kutatások), a magyar kereszténydemokrácia története a kezdetektől a jelenkorig.

Bővebben

Dr. Petrási Zsolt állattenyésztő szakmérnökként végzett 1994-ben Hódmezővásárhelyen, majd okleveles agrármérnöki diplomát szerzett Kaposváron 1997-ben. A felsőfokú tanulmányok után a Kaposvári Egyetem, Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézetében helyezkedett el kutató agrármérnökként. 2003-2013 között az intézet kutatási osztályvezetője. 2003-ban állattenyésztési tudományok PhD. tudományos fokozatot szerzett, majd 2013-ban habilitált. 2002-től tudományos munkatárs, 2013-tól tudományos főmunkatárs, 2014-2017 között tanszékvezető…

Bővebben

Több, mint 10 éves kétnyelvű nevelés tapasztalattal vezetem a Rhyme Time és a Jump&Fun angol nyelvátadás országos hálózatát. Korai nyelvátadás szakértőként a játékos angol zebebölcsi foglalkozáson keresztül mutatom be az általam kidolgozott “Rhyme Time” módszert.

Bővebben

Gyerekkori álmom vált valóra azzal, hogy biológus diplomám megszerzése után az ELTE Etológia Tanszékén folytathattam doktori tanulmányaimat. Doktori disszertációm témája a kutyák szociális tanulása. Mindig is lenyűgözött, hogy a kutyák viselkedését kutatva valójában mennyi mindent megtudhatunk mi magunkról, az emberekről is. Az ELTE Etológia Tanszéken végzett kutatásoknak köszönhetően mára már létrejöhetett egy a gyakorlati kutyakiképzésben…

Bővebben