2015-ben végzett az SZTE Általános Orvostudományi Karán summa cum laude eredménnyel. Az SZTE ÁOK Multidiszciplináris Doktori Iskola hallgatója, kutatási területe a nem-kódoló RNS-ek és virális transzkriptom vizsgálata hosszú read szekvenálással.  

Bővebben

Egyetemi tanulmányaimat az SZTE TTIK Biológia szakán végeztem, Molekuláris-, Immun- és Mikrobiológus szakon, majd az SZTE ÁOK Interdiszciplináris orvostudományok doktori iskola hallgatója voltam, kutatási tevékenységem pedig az SZTE ÁOK Orvosi Biológiai Intézetben végzem. Kutatási területem a molekuláris virológia.

Bővebben

Sinkovits György vagyok, 2013-ban végeztem a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán. 2013 szeptembere óta dolgozom a III. Sz. Belgyógyászati Klinika Kutatólaboratóriumában. Három évig PhD-hallgatóként a trombotikus trombocitopéniás purpura (TTP) kialakulásának mechanizmusával kapcsolatos kutatásokban vettem részt, az elmúlt két évben pedig orvosi laboratóriumi diagnosztika rezidensként veszek részt a TTP-s betegek diagnosztikájában és a laboratóriumban zajló kutatásokban.…

Bővebben

Intézmény: Oktatási Jogok Biztosának Hivatala Titulus: oktatási jogok biztosa Előadás címe: Miért oktatunk?

Bővebben

Élemiszermérnök, élelmiszerkutató, a Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar, Alkalmazott Kémia Tanszékének egyetemi docense. Szakterülete az élelmiszer összetevők műszeres vizsgálata, a természetes összetevők és szennyezők vizsgálatára alkalmas mérési módszerek fejlesztése. Kutatásainak középpontjában a növényi polifenolok vizsgálata és e különös, sokszor antioxidánsnak nevezett növényi mikro-alkotók emberi szervezetre gyakorolt hatásának megértése áll.

Bővebben

Agárdi Irma a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing Tanszékének docense. A kereskedelmi marketing és menedzsment című könyv szerzője, több marketing szakkönyv társszerzője, fordítója, szakmai lektora. Kutatói ösztöndíjasként dolgozott a Passaui Egyetem Marketing Tanszékén, illetve az HEC Paris Marketing Intézetében. Vendégelőadóként oktatott a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen, és a Kolozsvári Babes-Bolyai Egyetemen, a Zürichi Alkalmazott Tudományok Egyetemén (ZHAW).…

Bővebben