Szereplő neve:  

Dr. Sági Péter nemrég kezdett hindí nyelvet tanítani az ELTE Indológia Tanszékén. Az elmúlt tíz évből hatot töltött Indiában, ahol tanulmányai közben lelkesen figyelte a popkultúra alakulását, a filmek világát és a televíziós divatokat.

Bővebben

Tanulmányait latin-görög szakon kezdte az ELTÉ-n 2006-ban, majd az eleinte mellékszakként hallgatott szanszkrit nyelv révén érdeklődése a hindí és a mai India felé fordult: 2012-ben indológiából szerzett MA-diplomát. Nyelvi képzésen, majd doktori ösztöndíjasként öt és fél évet töltött Indiában, ahol 2017-ben védte meg Nők és társadalmi kérdések Mamtá Kálijá prózájában című hindí nyelvű PhD-értekezését a vardhái Mahátmá…

Bővebben

Tamás az ELTE Kőzettan-Geokémiai tanszék tanársegédje, fő kutatási területe a térség legfiatalabb bazaltjainak kialakulása. E témában idén nyújtotta be PhD disszertációját. Kezdetektől részt vesz előadásokkal a Kutatók éjszakája programon

Bővebben

Sági Tamás az ELTE Kőzettan-Geokémiai tanszék oktatója, fő kutatási területe a térség legfiatalabb bazaltjainak kialakulása. E témában idén védte meg PhD disszertációját. Kezdetektől részt vesz szervezőként és előadóként a Kutatók éjszakája programon.

Bővebben

Sajti Marianna az SZTE BTK Régészeti tanszék hallgatója.

Bővebben

A Wigner FK egyik elődintézményében, az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézetében diplomamunkásként kezdtem el foglalkozni komplex folyadékokkal, pontosabban azok egy jellemző anyagcsoportjával, a folyadékkristályokkal. 2008-ban végeztem mérnök-fizikusként a BME-n, majd doktori munkámat a Wigner FK-ban folytattam, ahol arra kerestem a választ, hogy újfajta molekuláris struktúrájú folyadékkristályok milyen különleges tulajdonságokat mutatnak, illetve hogyan lehetne ezeket használni.…

Bővebben

2018 óta az Országos Közegészségügyi Intézet Dezinfekciós, Dezinszekciós és Deratizációs munkatársa. Napi feladatai közé tartozik a spórapreparátumok vizsgálata, illetve a vizsgálatok értékelése.

Bővebben