Szereplő neve:  

Somogyi Áron 2017 óta az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Sinológia Doktori Programjának PhD hallgatója. Fő kutatási területe a kínai hadtörténet, azon belül elsősorban a Ming-kori hadviselés és harcművészet forrásainak vizsgálata.

Bővebben

Somogyi Áron 2017 óta az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Sinológia Doktori Programjának PhD hallgatója. Fő kutatási területe a kínai hadtörténet, azon belül elsősorban a Ming-kori hadviselés és harcművészet forrásainak vizsgálata.

Bővebben

Az ELTE ötödéves történelem és állampolgári ismeretek tanára – német nyelv és kultúra tanára szakos hallgatója. 2017-ben első helyezést szerzett az Országos Tudományos Diákköri Konferencia humántudományi tagozatának 1945 utáni magyar történeti szekciójában. Témavezetője Andreas Schmidt-Schweizer. Az EC Történész műhelyének és Germanisztika műhelyének tagja, érdeklődési területe az 1949–1989/1990 közötti keletnémet–magyar kapcsolatok.

Bővebben

A SZIE Kertészettudományi Kar PhD hallgatója, kutatási témája a szőlő bogyómorfológia leírása és a szőlőfajták jellemzése.

Bővebben

Egyetemi tanársegéd, 2009 óta a SZIE Kertészettudományi Kar Növénytani Tanszékének oktatója. Növényszervezettant és növényrendszertant oktat a Tájrendező és kertépítő mérnök (BSc) és Kertészmérnök (BSc) szakok nappali tagozatán. Kutatómunkája során különböző növényfajok leszármazási viszonyait kutatja molekuláris genetikai módszerek segítségével.

Bővebben

muzeológus Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet / Bábtár

Bővebben