Szereplő neve:  

Straubinger Dániel:PhD hallgató, kutatási területe a felületszerelési technológia, azon belül is a gőzfázisú forrasztási technológia hőátadásának vizsgálata és a forraszkötésekkel kapcsolatosan kialakuló hibamechanizmusok. Ipari tapasztalata révén jártas a gyártósorokon gyakran felmerülő megoldandó nehézségek területén.

Bővebben

A Közép-Európai Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok tanszékén tanítok, fő kutatási irányaim a nemzetközi politikai szociológia, a kritikai pedagógia és a kreatív kutatásmódszertan. Egyetemi munkám mellett meditációval és tudatosságfejlesztéssel is foglalkozom, érdekődésem középpontjában az alternatív tudásformák szerepe és jelentősége áll a hétköznapokban, a tudományos életben és a társadalmi érintkezés különböző területein.

Bővebben

Dr. Sükösd Csaba Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett fizikusként, és egész életében hű maradt az egyetemi oktatáshoz. Egyetemi pályafutásának első felét az Eötvös Egyetem Atomfizikai Tanszékén, második felét a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetében végezte, ahol 8 éven keresztül a Nukleáris Technika Tanszék tanszékvezetője volt. Kutatómunkája a kísérleti magfizika területére esett, a…

Bővebben

Az SZTE Mezőgazdasági Kar Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézetének adjunktusa. A kémia tudományok doktora, kémia-környezettan tanár, környezetgazdálkodási mérnök. Tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen és a Szent István Egyetemen végezte. Oktatott tárgyai: kémia, biokémia, környezeti kémia, környezetgazdálkodás, élelmiszerbiztonság. Fő kutatási területei: kémiai reakciók tanulmányozása katalizátorfelületeken, légszennyező gázok megkötésének alternatív lehetőségei.

Bővebben

Az ELTÉ-n vagyok fizikus doktorandusz, kutatási területem a kísérleti részecskefizika. A svájci Nagy Hadronütköztető segítségével erős kölcsönhatással lejátszódó folyamatokat tanulmányozok.

Bővebben

PhD hallgató, bíró

Bővebben

A SZIE Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék adjunktusa, dendrológus, a Budai Arborétumban zajló fenntartási munkák irányításában is részt vesz.

Bővebben