Szereplő neve:  

Szabó András 2000-ben szerzett agrármérnöki diplomát (KE ÁTK), majd doktori (Ph.D.) fokozatát a Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézetben szerezte meg 2004-ben. 11 évig a volt Mezőgazdasági Termékfeldolgozás és Minősítés Tanszéken és annak jogutódjaiban dolgozott, két évig vezette az KE AKK Élelmiszer-fejlesztési és Bioanalítikai Tanszékét. Munkája mindvégig lipidekre irányult. 2015-ben lett az MTA doktora és egyetemi tanár,…

Bővebben

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet Kutatási területek: Politikai részvétel, politikai szocializáció, választói magatartás, társadalmi integrációs folyamatok

Bővebben

2010-ben végzett villamosmérnökként a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának BSc képzésén, az Elektronikai Technológia Tanszék által tartott szakirányon. Mesterszakos diplomamunkáját pedig az egyetem Gazdálkodás és Társadalomtudományi Kara által gondozott műszaki menedzser szak keretein belül adta le termékmenedzsment szakirányon, ahol volt lehetősége megismerkedni a szemmozgás-követéses technológia működésével. PhD tanulmányait a Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola hallgatójaként…

Bővebben

Pannon Egyetem – Mérnöki Kar Környezettudományi Intézet Limnológia Intézeti Tanszék tudományos segédmunkatárs szabobea@almos.uni-pannon.hu

Bővebben
Szabó Béla Gábor

Rendészettudományi Kar Dr. Szabó Csaba PhD r. őrnagy. Szakmai életpályáját a határőrségen kezdte meg 2000-ben. Ezt követően a rendőrség állományában teljesített szolgálatot járőr és körzeti megbízottként. Szakmai pályafutása tekintetében a nagykanizsai és a soproni rendőrkapitánysághoz kötődött. Nyolc éven keresztül a Soproni Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály fegyverrendészeti kiemelt főelőadója volt. PhD tudományos doktori fokozatát 2014-ben szerezte a…

Bővebben

2017 óta működik a Valós-idejű munkacsoport ez ELTE IK-n, amelynek vezetője Dr. Illés Zoltán egyetemi docens, tagjai lelkes fiatal doktoranduszok, hallgatók. A csoport ugyan fiatal, de Illés Zoltán a valós-idejűséggel három évtizeddel ezelőtt találkozott először a Dubnai Atomkutatóban és a téma iránti elkötelezettsége azóta is tart.

Bővebben

Született: 2000. Iskola: Talentum Iskola Tata Grafikus képzés

Bővebben

Szabó Dorina Barbara vagyok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem végzős hallgatója. Első éves hallgatóként kerültem először kapcsolatba a kiberbiztonsággal, azon belül is, a magánszféra védelmének fontosságával, amely azóta is foglalkoztat. Emellett érdeklődöm a kommunista rendszerek berendezkedései, és a diktatórikus rendszerek társadalomra gyakorolt hatásai iránt. Kutatásom középpontjában az állami megfigyelésen alapuló, kínai társadalmi kreditrendszer és az így,…

Bővebben