egyetemi adjunktus

Víztudományi Kar Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézet Okleveles környezet kutató, a földrajztudományok doktora. Az országos Vízügyi Főigazgatóság Árvízvédelmi Osztály vezetője. Kutatási tevékenysége: árvíz, helyi vízkár, villámárvíz, kisvízfolyások, talajtan, hidrológia.

Bővebben

A SZIE adjunktusa, a sárga- és görögdinnye termesztés szakértője, több egyetemi kurzus oktatója, a zöldségek oltásának népszerűsítője.

Bővebben

Dr. Balázs Lajos egyetemi docens, erdélyi magyar néprajzkutató. Kutatási területe a három emberi sorsforduló – születés, párválasztás, és halál –, valamint a nemiség szokásvilága. Különlegessége, hogy elemzéseit egy adott településről készíti: monográfiákat írt az általa tudatosan és körültekintően kiválasztott karakteres és reprezentatív székely falu, Csíkszentdomokos születési, házassági, elmúlással és halállal kapcsolatos szokásvilágáról.

Bővebben

Báldy Péter az ELTE ÁJK Jogi Továbbképző Intézetének igazgatóhelyettese, a Polgári Jogi Tanszék megbízott előadója. Jogi adatbázis kezelést, médiajogot és adatvédelmet is oktat.  

Bővebben

Dr. habil. Bálint Ágnes, pszichológus, egyetemi docens.

Bővebben

Egyetemi docens, SZIE MKK Növénytani és Ökofiziológiai Intézet

Bővebben

  2006-ban végeztem az SZTE szociológia szakán, majd tanulmányaimat Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitikai Intézetének doktori programjában folytattam, ahol 2012-ben szereztem tudományos fokozatot. Kutatási területem a gazdaságszociológiai témakörében a társadalmi tőke negatív hatásai.

Bővebben

Dr. Balogh Zoltán 1994-ben végzett a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar diplomás ápoló szakán, 1995-ben Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar gyógytornász szakán. 1997-ben megszerezte a University of Exeter (UK) egyetemi fokozatát az egészségügyi szakképzés területén. 2008-ban végzett a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájában. 1994-től dolgozik a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán, jelenleg tanszékvezető…

Bővebben

A Szegedi Tudományegyetem Informatikai intézetében oktató. Kutatási területe az számítógépes optimalizálás, de utóbbi időben nyított az ipar igényei miatt a mikroszimulációs technológiák felé.

Bővebben