2013-ban végeztem a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán, majd ezt követően a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikán kezdtem dolgozni, mint pszichiáter rezidens. Orvostanhallgató korom óta érdekel a Virtuális Valóság, illetve az ebben rejlő terápiás lehetőségek.

Bővebben

campusokért felelső rektorhelyettes

Bővebben

Egyetemi docens, intézetigazgató, SZIE Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézet

Bővebben

oktatási dékánhelyettes

Víztudományi Kar

Bővebben

Dr. Csákay Zoltán a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdaságtudományi, Jogi és Módszertani Intézet Gazdasági Jogi és Közigazgatási Tanszék mestertanára. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1994-ben szerzett diplomát, majd később ügyvédi szakvizsgát tett. A SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán 1995 óta oktat. Szakterülete elsősorban munkajogot és polgári jog. Oktatói munkája…

Bővebben

Kutatói pályája a BME Beszédtechnológia és Intelligens Interakciók Laborjában indult: 2006-ban hallgatóként kapcsolódott be a magyar nyelvű beszédszintézis kutatásba. 2008-tól doktoranduszként foglalkozott a gépi szövegfelolvasó rendszerek természetesebbé tételével. 2014-ben Fulbright ösztöndíjas volt az USA-ban, ahol megismerkedett a legújabb beszédkutatási eszközökkel (pl. 3D/4D ultrahang). Hazatérése után kutatását a BME TMIT-en folytatta, majd 2016-ban csatlakozott az MTA–ELTE…

Bővebben

Dr. Csegődi Tibor László a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdaságtudományi, Jogi és Módszertani Intézet Gazdasági Jogi és Közigazgatási Tanszék tanársegéde. Tanulmányait az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán, az ELTE Bibó István Szakkollégiumban, valamint a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán végezte. Készülő PhD-dolgozatának témája: vidéki közösségek klímatudatosságának és energiagazdálkodásának vizsgálata. A Szent István Egyetemen…

Bővebben

A SZIE Gyógy- és Aromanövények Tanszéken analitikai vizsgálatokat végez, különös tekintettel kerti mákfajták hatóanyagainak elemzésére, továbbá e faj nemesítési munkáiban is tevékenykedik.

Bővebben