Szereplő neve:  

Ambrus István vagyok, 2009-ben végeztem jogászként a Szegedi Tudományegyetemen. Kezdetben Szegeden, majd 2014 óta az ELTE-ÁJK Büntetőjogi Tanszékén oktatok, jelenleg egyetemi adjunktusként. Az oktatói és kutatói munka mellett több mint 5 éven át az ügyészségen is dolgoztam, legutóbb fővárosi kerületi ügyészként, jelenleg pedig a Kúria Büntető Kollégiumának főtanácsadója is vagyok. Egy monográfia szerzője és egy…

Bővebben

MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Budapesten született 1949-ben, 1989 óta a biológiai tudomány doktora. Az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Genetikai Intézet emeritus professzora, csoportvezető. Nemzetközileg elismert szaktekintély az immunológia területén. Felismerte, hogy a humorális és a sejtes immunválasz közös genetikai szabályozás alatt áll. Európa több országában meghonosította a hibridóma technikát és diagnosztikai mérőrendszereket fejlesztett. Felfedezte, hogy…

Bővebben

Dr. András Krisztina, PhD, tanszékvezető – egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem (BCE), GTK Vállalatgazdaságtan Intézet Üzleti Gazdaságtan Tanszék. Rektori megbízott, Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campus. Okleveles közgazdász, a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett Pénzügy és Sportmenedzsment szakokon. PhD disszertációját, Üzleti elemek a sportban, a labdarúgás példáján 2004 szeptemberében summa cum laude védte a BCE Gazdálkodástani Doktori…

Bővebben

adjunktus egyetemi tanulmányait a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karán végezte. A BME Közlekedés- és Járműirányítási Tanszékén (volt Közlekedésautomatikai Tanszék) vett részt a doktori képzésben, ahol vasúti témakörben írta doktori disszertációját. Az elmúlt években oktatási és kutatási tevekénységeinek hangsúlya a járműmechatronikai területre helyeződött át. Ezen belül a járműfedélzeti vezérlőegységek vezetékes és vezetéknélküli kommunikációjával, valamint a járművek…

Bővebben
Dr. Atlasz Tamás

Egyetemi docens, tanszékvezető PTE TTK Sporttudományi és Testnevelési Intézet Sportbiológiai Tanszék

Dr. Aubert Antal

Egyetemi tanár, PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet Turizmus Tanszék.

muzeológus, herpetológus

Bővebben

Bagi Zoltán Péter 1998-ben végezte el a JATE BTK történelem szakát, majd summa cum laude-val védte meg 2006-ban az ELTE BTK Történelem Doktori Iskolájának programjában doktori disszertációját. Először segédlevéltárosként, majd levéltárosként dolgozott Szentesen, majd 2002. február 1-től Szegeden mint főlevéltáros és csoportvezető főlevéltáros ténykedett. 2018. szeptember 1. óta Győr Megyei Jogú Város Levéltárának főlevéltárosa. Oktatóként…

Bővebben