A Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának tudományos igazgató helyettese. Kutatási területe EEG, elektromágneses és multimodális képalkotás, pszichiátriai betegségek biomarkereinek azonosítása.  

Bővebben

Intézmény: Miskolci Egyetem Titulus: egyetemi docens Előadás címe: “Mozgó Ifjúság” mobilitás kutatás

Bővebben

Danis Judit 2013-ban szerzett molekuláris biológus diplomát a Debreceni Egyetemen, majd a Szegedi Tudományegyetemen kezdte meg PhD kutatómunkáját a Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika kutatócsoportjában, majd 2018-ban megvédte doktori disszertációját. 2017-től az MTA-SZTE Dermatológiai Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa. Munkája során a bőr sejtjeinek gyulladásos folyamatokban betöltött szerepét vizsgálja.

Bővebben

Dr. Dávid Csaba az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet adjunktusa. Magyar és német nyelven tart anatómia és szövettan gyakorlatokat és tantermi előadásokat orvostanhallgatóknak, gyógyszerészeknek és egészségügyi ügyvitelszervezőknek, valamint részt vesz PhD hallgatók képzésében Képfeldolgozás és képanalízis című kurzusával. Tudományos érdeklődési területe az agy mélyén elhelyezkedő, majdnem minden felszálló pályát ellenőrző központ, a thalamus összehasonlító anatómiája…

Bővebben

Egyetemi tanulmányait az ELTE magyar nyelv és irodalom, illetve kulturális antropológia szakain folytatta, doktori címét pedig a fonetika területén szerezte meg az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájában a szopránéneklés akusztikai és percepciós sajátosságainak kutatásával. 2012-től az MTA Nyelvtudományi Intézetének tudományos segédmunkatársaként dolgozott, ahol előbb a beszéd prozódiai szerkezetének vizsgálatával, majd nyelvváltozási folyamatok vizsgálatával foglalkozott. 2016 óta…

Bővebben

A Szegedi Tudományegyetemen végeztem egyetemi és doktori tanulmányaimat. Jelenleg matematikusként az SZTE Bolyai Intézetének tudományos munkatársa vagyok, matematikai járványtannal foglalkozom, többek között olyan betegségek modellezése szerepel eddigi munkáim között, mint a kanyaró, ebola, gyermekbénulás, pestis, kiütéses tífusz.

Bővebben

Régész, történészként 2007 óta veszek részt az ELTE Ókori Régészeti Tanszékének oktatómunkájában különböző előadások és szemináriumok tartásának keretében. PhD fokozatot 2013-ban szereztem, 2012 és 2018 között az MTA-ELTE Interdiszciplináris Régészettudományi Kutatócsoportjának tudományos segédmunkatársaként, majd munkatársaként dolgoztam, jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia Prémium Posztdoktori ösztöndíjasa vagyok. Fő kutatási területem a római kori üvegművesség, részletesen foglalkozom az…

Bővebben

ELTE Meteorológiai Tanszékének fiatal oktatója. A hallgatók elsősorban az időjárás előrejelzésével kapcsolatos előadások és gyakorlatok során találkozhat vele. Kutatási tevékenységében a városok sajátos éghajlatának, illetve légszennyezettségi viszonyainak problémáival foglalkozik.

Bővebben