Az előadó az ELTE Eötvös József Collegium Byzantium Központjának tudományos munkatársa. Kutatási területe a középkori francia és bizánci regény, Bizánc és a Nyugat közötti irodalmi kapcsolatok, középkori kéziratok.

Bővebben

Pannon Egyetem – Mérnöki Kar Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet MOL Ásványolaj- és Széntechnológia Intézeti Tanszék adjunktus ellerz@almos.uni-pannon.hu  

Bővebben

Endre Gabriellát már szegedi egyetemi hallgatóként a genetika tudománya felé irányította érdeklődése, kutatási területe pedig a pillangósvirágú növények és a Rhizobium talajbaktériumok között létrejövő nitrogénkötő szimbiotikus kapcsolat vizsgálata, mely munka során sikerült elsajátítania a molekuláris biológia alapvető módszereit. Az egyetem elvégzése óta is még mindig ugyanezt az érdekes biológiai folyamatot vizsgálja – és ugyanott, az…

Bővebben

Az ELTE TÓK kutatója, adjunktusa 5 esztendeig élt és dolgozott Japánban. Óvodában tanított angol nyelvet és európai kulturális szokásokat ismertetett meg a legifjabb korosztállyal, mindemellett a Magyar Rádió tudósítójaként igyekezett megismertetni a szigetvilág kulturális szokásait a hazai közönséggel. Kutatóként 2008 óta tevékenykedik, fő kutatási területei a koragyermekkor jelentkori és történeti aspektusai az interkulturális nevelés kisgyermekkorban…

Bővebben

egyetemi adjunktus

Államtudományi és Közigazgatási Kar Alkotmányjogi Intézet Dr. Erdős Csaba PhD., egyetemi adjunktus, alkotmányjogász summa cum laude minősítésű jogász diplomáját 2010-ben vette át a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Ezt követően óraadó doktoranduszként tevékenykedett a Széchenyi István Egyetem Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszékén, amelynek jelenleg is oktatója. Részmunkaidős adjunktusként dolgozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi…

Bővebben

Fábián László fizikusként végzett a József Attila Tudományegyetemen, jelenleg az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biofizikai Intézetében dolgozik. Munkája során fényérzékeny fehérjék spektroszkópiai vizsgálatával, ill. ezek biofotonikai felhasználásával foglalkozik.

Bővebben

A Tudományos és Koordinációs Főosztály vezetőjeként irányítom a Projekt Koordinációs Iroda munkáját, az elsődleges és tudományos feldolgozást. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen régészként végeztem, diplomámat őskor szakágon szereztem, fő kutatási területem a Kárpát-medence neolitikuma és rézkora. Érdeklődési területeim közé tartozik a régészeti kultúrák elterjedésének vizsgálata, kapcsolatrendszereik, kronológiai helyzetük és település-szerkezetük kutatása. Ezen belül behatóbban foglalkozoma középső…

Bővebben

Biológus, professor emeritus, az MTA rendes tagja. Szakterülete az immunológia, genetika és molekuláris genetika. Pályája során negyven PhD hallgató szakmai vezetője volt. Érdeklődési körébe tartozik az egészségnevelés is. Korábban a TIT alelnöke volt. A Magyar Tudomány főszerkesztője. Háromszáz nyolcvan közleményére mintegy kilencezer hivatkozást kapott. Tankönyvek, jegyzetek, szakkönyvek szerkesztője és szerzője.

Bővebben

1986-ban érettségiztem a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban. Ezt követően a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen szereztem agrármérnöki és mérnöktanári diplomát. Még az egyetemi tanulmányaim során kezdtem szaporodásbiológiával foglalkozni. Megismerkedtem a mesterséges megtermékenyítés módszereivel, valamint biológiát tanítottam középiskolában. 1998 óta klinikai embriológusként dolgozom a Semmelweis Egyetem I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Asszisztált Reprodukciós Osztályán, mint az Embriológiai Laboratórium…

Bővebben