Hadtudományi és Honvédtisztképző KarKatonai Repülő Intézet Repülésirányító és Repülő-hajózó Tanszék Hivatásos katona, alezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Repülő Intézet Repülésirányító és Repülő-hajózó tanszék oktatója, egyetemi docens. Egyetemi tanulmányait a leningrádi Testnevelési egyetemen végezte. Fő kutatási területei közé tartozik a repülés, légiforgalmi irányítás és az UAV operátorok humán tényezőivel kapcsolatos kérdések vizsgálata. A témában végzett…

Bővebben

Egyetemi tanár; a KKV-k fejlesztésének és menedzsmentjének kutatása.

Bővebben

Dr. Duray Balázs okleveles környezetkutató geográfus (2001); szakértő tájvédelem (SZTJV) és földtani természeti értékek és barlangok értékek (SZTV) szakterületeken, illetve városi klímaadaptációs szakértő (CLIM-CAP). 17 év kutatói, 11 év egyetemi oktatói tapasztalat. 14 db környezeti témájú kutatási projekt (6 db témavezetés, 5 db nemzetközi); 38 tudományos konferenciarészvétel; rendszeres környezetvédelmi konzultációs tevékenység; városi, ill. civil környezeti…

Bővebben

2014-ben végeztem a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán, később pedig Dr. Juhász Gabriella vezetésével a Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola hallgatója lettem. Már szakdolgozatom témája is a funkcionális képalkotó vizsgálatok voltak, jelenleg pedig az SE-NAP 2 Genetikai Agyi Képalkotó Migrén Kutató Csoport tagjaként elsősorban farmakológiai funkcionális mágneses rezonancia (fMRI) alkalmazásával vizsgálom egészséges és migrénes egyének…

Bővebben

Az előadó az ELTE Eötvös József Collegium Byzantium Központjának tudományos munkatársa. Kutatási területe a középkori francia és bizánci regény, Bizánc és a Nyugat közötti irodalmi kapcsolatok, középkori kéziratok.

Bővebben

Pannon Egyetem – Mérnöki Kar Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet MOL Ásványolaj- és Széntechnológia Intézeti Tanszék adjunktus ellerz@almos.uni-pannon.hu  

Bővebben

Endre Gabriellát már szegedi egyetemi hallgatóként a genetika tudománya felé irányította érdeklődése, kutatási területe pedig a pillangósvirágú növények és a Rhizobium talajbaktériumok között létrejövő nitrogénkötő szimbiotikus kapcsolat vizsgálata, mely munka során sikerült elsajátítania a molekuláris biológia alapvető módszereit. Az egyetem elvégzése óta is még mindig ugyanezt az érdekes biológiai folyamatot vizsgálja – és ugyanott, az…

Bővebben

Az ELTE TÓK kutatója, adjunktusa 5 esztendeig élt és dolgozott Japánban. Óvodában tanított angol nyelvet és európai kulturális szokásokat ismertetett meg a legifjabb korosztállyal, mindemellett a Magyar Rádió tudósítójaként igyekezett megismertetni a szigetvilág kulturális szokásait a hazai közönséggel. Kutatóként 2008 óta tevékenykedik, fő kutatási területei a koragyermekkor jelentkori és történeti aspektusai az interkulturális nevelés kisgyermekkorban…

Bővebben

egyetemi adjunktus

Államtudományi és Közigazgatási Kar Alkotmányjogi Intézet Dr. Erdős Csaba PhD., egyetemi adjunktus, alkotmányjogász summa cum laude minősítésű jogász diplomáját 2010-ben vette át a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Ezt követően óraadó doktoranduszként tevékenykedett a Széchenyi István Egyetem Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszékén, amelynek jelenleg is oktatója. Részmunkaidős adjunktusként dolgozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi…

Bővebben

Dr. Érfalvy Lívia magyar-német szakos bölcsész-tanár, irodalomtörténész, a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium tanára, igazgatóhelyettese. Kutatási területe a XX. századi és a kortárs magyar irodalom. Kosztolányi írásművészete című könyve 2012-ben jelent meg a Gondolat Kiadónál. Rendszeresen vesz részt előadóként hazai és nemzetközi konferenciákon, több tanulmánykötet szerkesztője, eddig több mint 60 publikációja jelent meg folyóiratokban és tanulmánykötetekben. Ötletgazdája és életre…

Bővebben