dr. Farkas Péter a Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet Pedagógia és Pályatervezés Tanszékének egyetemi tanársegédje. Kutatási területe a magyar felnőttképzés történeti változásainak elemzése, valamint a tanári munka és a lelki egészségvédelem közötti összefüggések vizsgálata.

Bővebben

Farkas Zsuzsanna a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Általános és Környezetfizikai Tanszékének tanszékvezető főiskolai tanára. Tanulmányait ̶ kémia-fizika tanári szakon ̶ a szegedi József Attila Tudományegyetemen végezte, PhD-fokozatát fizikából a Szegedi Tudományegyetemen kapta. Fizika szakmódszertannal foglalkozik, több egyetemi jegyzet és középiskolai tankönyv szerzője, utóbbi időben sok tudományos ismeretterjesztő feladatot lát el fizikából.

Bővebben

SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék egyetemi docense, a Kar oktatási dékánhelyettese, a környezetmérnök szak szakfelelőse, a Talaj- és Vízvizsgálati Laboratórium vezetője, talajtani szakértő, okl. matematika-földrajz-számítástechnika szakos középiskolai tanár, talajtani szakmérnök. Irányításával több, mint 100 szakdolgozat, diplomamunka és 5 PhD disszertáció készült. Kutatási területe: Talajtan, a talaj elem tartalmának térbeli változása, a szél- és…

Bővebben

Intézmény: Magyar Tudományos Akadémia Titulus: főigazgató, tudományos főmunkatárs Előadás címe: Tükrök és Párbeszédek – Munkapiaci kutatások Magyarországon

Bővebben

  Dr. Feigl Gábor 1988-ban született Szegeden, a Szegedi Tudományegyetem Növénybiológiai Tanszék munkatársa. Egyetemi tanulmányai során a védett növényfajok élőhelyüktől távoli túlélésének vizsgálatával valamint a borsfélék levelein található struktúrák vizsgálatával foglalkozott, Ph.D. értekezésében a keresztesvirágúak nehézfémstresszre adott válaszait kutatta. Jelenleg a reaktív nitrogénforma jelátviteli kutatócsoport tagja, a „Morfológiai adaptációtól növekedésgátlásig: a nehézfém-indukált nitro-oxidatív stressz szerepe…

Bővebben

Dr. Feith Helga Judit (1972, Eger/Magyarország) a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szociológusi, történelem szakos középiskolai tanári; az Állam- és Jogtudományi Karán jogász diplomát szerzett. 2008-ban a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájában egészség-tudományokban PhD. fokozatot szerzett, doktori értekezésének témája: Női szerepek és konfliktusok egészségügyi diplomás életpályákon. Pályáját 1995-ben a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézetében…

Bővebben

  Szociológus, egyetemi adjunktus. Diplomáját Szegeden szerezte, majd az ELTE Szociológia Doktori Iskola Interdiszciplináris Kutatási Programjában vett részt és szerzett PhD fokozatot. Ifjúságszociológiát, oktatásszociológiát, módszertant tanít, kutatási és érdeklődési területe: kultúra és társadalom, kultúrafogyasztás a digitális korban, generációs szabadidős tevékenységek, az ifjúság szabadidős terei.

Bővebben

Fenyvesi Csaba a PTE ÁJK Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék Arany Katedra, PAB Tudományszervezési és Kiváló Ügyvédi Munkáért díjakkal kitüntetett docense. Dr. univ. ec., PhD és dr. habil. (közgazdasági és jogi) tudományos fokozatokkal, valamint védőügyvédi praxissal rendelkezik. Ezidáig négy monográfiát írt, társszerzőségben pedig hat büntető eljárásjogi és kriminalisztikai egyetemi tankönyvet jegyez. Mindezeken túlmenően tizenhárom kötetet…

Bővebben

Frissen végzett orvos vagyok, a Klinika Ph.D. hallgatója. Jelen kutatási területem az UV sugárzás, az antioxidánsok, valamint ezek kapcsolata a bőrdaganatokkal, a bőr öregedésével. Szeretettel várok mindenkit az előadásomra, melyben a téma praktikus, mindennapi vonatkozásairól lesz szó.

Bővebben