Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Vezetőképző Intézet Hadászati és Hadelméleti Tanszék Az ELTÉ-n történelem, a ZMNÉ-n biztonság- és védelempolitikai szakon szerzett diplomát, doktori disszertációját a hadikultúrák témakörében írta. 1997 és 2002 között az Eötvös József Collegium tagja. 2003 óta tanít a katonai felsőoktatásban, kutatási területe a gerilla hadviselés elmélete, annak teoretikusai.

Bővebben

egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet

Bővebben

Fogszakorvos, történész, új- és legújabbkori múzeológus, valamint a társadalomorvostan szakorvosa. Kutatási területe részben az orvostörténet irányában, részben a társadalomorvostan, a szociális medicina, ezen belül a szexológia területe felé irányul. A Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet Orvostörténeti- és a Hátrányos helyzetűek egészségvédelme munkacsoport vezetője, WJLF egyetemi tanára, az ELTE oktatója. Sok hazai és nemzetközi társaság tagja, az…

Bővebben

1974-ben születtem Mosonmagyaróváron. A budapesti gimnáziumi évek után Szegedre kerültem, ahol történelem-néprajz, majd később az akkori Juhász Gyula Főiskolán német nyelvtanári diplomát szereztem. 2009-ben szereztem Phd fokozatot az ELTE-Európai Ethnológia Doktori Programján, azóta néprajzkutatóként dolgozom. Családi gyökereim és az egyetemi képzésem meghatározó élményei vezettek a vallási kultúra kutatásához. Ezen belül a szakrális kommunikáció legkülönfélébb jelenségei…

Bővebben

Dr. Fried Ilona az ELTE BTK egyetemi tanára, tudományterülete a modern olasz kultúra, irodalom, színház. Rendszeresen ad elő magyar és nemzetközi konferenciákon, vendégprofesszorként kurzusokat is tartott olasz egyetemeken, valamint nemzetközi italianisztikai konferenciákat szervez. Mintegy 250 közleménye jelent meg Magyarországon és külföldön, a legfontosabbak között: Emlékek városa – Fiume 2001, Fiume. Città della memoria, 2005, Il…

Bővebben

Dr. Fröhlich Georgina az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett Fizikus és Csillagász szakon, majd a Semmelweis Egyetemen szerezte meg Ph.D. fokozatát. Doktori témája a metszetképalkotó eljárásokon alapuló 3D-s brachyterápiás besugárzástervezés volt. Jelenleg az Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Központjában dolgozik sugárfizikusként. 2017-ben elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíját. Kutatási területe: Sugárterápiás fizika, Képvezérelt adaptív…

Bővebben

Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnökként végzett a SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karán. Doktori fokozatát a környezettudományok területén szerezte, értekezését a nagy agyagtartalmú talajok osztályozásának diagnosztikai szemléletű korszerűsítéséből írta. 2004-től a SZIE Talajtani és Agrokémiai Tanszék munkatársa. 2009-től a Magyar Talajtani Társaság kincstárnoka. Az angol nyelvű agrármérnöki mester szak operatív szakvezető-helyettese.

Bővebben

Semmelweis Egyetem Élettani Intézetének adjunktusa. Jelen kutatásai során a köszvény molekuláris pathomechanizmusának hátterét vizsgálja transzgénikus megközelítéssel. Kutató munkáját PhD ösztöndíjasként kezdte Dr. Mócsai Attila Gyulladásélettani munkacsoportjában. Munkáját támogatja az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, valamint az idei Bolyai+ kutatói ösztöndíj nyertese. A munkacsoport több mint 15 éve alkalmazza a transzgénikus technológiákat, melynek segítségével az autoimmun…

Bővebben