1985 óta dolgozik az ELTE BTK-án, a Keleti Szláv és Balti Filológiai Tanszék, majd ELTE BTK Ruszisztikai Központjának munkatársa

Bővebben

  1978-ban születtem Orosházán. Középiskolai tanulmányaimat a mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium német kéttannyelvű osztályában végeztem, főiskolai diplomát 2001-ben a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karon magyar-történelem szakon, majd egyetemi diplomát 2010-ben ugyanott Ember és társadalom műveltségterület tanára, valamint Multikulturális nevelés tanára mesterszakokon, doktori fokozatot 2018-ban az Eszterházy Károly Egyetemen a Pedagógusképző Kar történetéhez kapcsolódó kutatásaommal…

Bővebben

Pannon Egyetem – Mérnöki Kar Gépészmérnöki Intézet egyetemi docens fodor@almos.uni-pannon.hu

Bővebben

Általános orvos, a SE-PPK PhD hallgatója, kutatási témája az enyhe kognitív zavar és a demenciák korai diagnosztizálása elektrofiziológiai biomarkerek segítségével.

Bővebben

Ápolói, szülésznői, védőnői, humán szervezői végzettséggel rendelkezem. 21 éve veszek részt a női egészségvédelem oktatásában, az ehhez kapcsolódó témakörök tágabb értelemben is foglalkoztatnak. Például környezetegészségügyi kérdések, dohányzó várandósok leszokás támogatása, koraszülések megelőzésének lehetőségei, koraszülöttek otthoni gondozása. Két gyermekem van, tudom, hogy mennyire fontos a családtervezés, a fizikailag és lélekben is történő tudatos felkészülés egy új…

Bővebben

A természet csodálata és szeretete miatt lettem biológus. Még egyetemi hallgatóként találtam meg jelenlegi kutatási területemet. Választásom azért esett a kullancsokra, mert szinte végtelen módon lehet őket vizsgálni. Érteni kell azokhoz az állatokhoz, amelyeken vért szívnak (emlősök, madarak, hüllők), de az általuk terjesztett kórokozókhoz (vírusok, baktériumok, élősködők) is. Keresni kell őket kint a természetben, megfigyelni őket a mikroszkóp mellett és a laborban is, emiatt állandóan új kihívásokat találok segítségükkel.  …

Bővebben

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Vezetőképző Intézet Hadászati és Hadelméleti Tanszék Az ELTÉ-n történelem, a ZMNÉ-n biztonság- és védelempolitikai szakon szerzett diplomát, doktori disszertációját a hadikultúrák témakörében írta. 1997 és 2002 között az Eötvös József Collegium tagja. 2003 óta tanít a katonai felsőoktatásban, kutatási területe a gerilla hadviselés elmélete, annak teoretikusai.

Bővebben

egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet

Bővebben

Fogszakorvos, történész, új- és legújabbkori múzeológus, valamint a társadalomorvostan szakorvosa. Kutatási területe részben az orvostörténet irányában, részben a társadalomorvostan, a szociális medicina, ezen belül a szexológia területe felé irányul. A Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet Orvostörténeti- és a Hátrányos helyzetűek egészségvédelme munkacsoport vezetője, WJLF egyetemi tanára, az ELTE oktatója. Sok hazai és nemzetközi társaság tagja, az…

Bővebben

1974-ben születtem Mosonmagyaróváron. A budapesti gimnáziumi évek után Szegedre kerültem, ahol történelem-néprajz, majd később az akkori Juhász Gyula Főiskolán német nyelvtanári diplomát szereztem. 2009-ben szereztem Phd fokozatot az ELTE-Európai Ethnológia Doktori Programján, azóta néprajzkutatóként dolgozom. Családi gyökereim és az egyetemi képzésem meghatározó élményei vezettek a vallási kultúra kutatásához. Ezen belül a szakrális kommunikáció legkülönfélébb jelenségei…

Bővebben