Dr. Fried Ilona az ELTE BTK egyetemi tanára, tudományterülete a modern olasz kultúra, irodalom, színház. Rendszeresen ad elő magyar és nemzetközi konferenciákon, vendégprofesszorként kurzusokat is tartott olasz egyetemeken, valamint nemzetközi italianisztikai konferenciákat szervez. Mintegy 250 közleménye jelent meg Magyarországon és külföldön, a legfontosabbak között: Emlékek városa – Fiume 2001, Fiume. Città della memoria, 2005, Il…

Bővebben

Dr. Fröhlich Georgina az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett Fizikus és Csillagász szakon, majd a Semmelweis Egyetemen szerezte meg Ph.D. fokozatát. Doktori témája a metszetképalkotó eljárásokon alapuló 3D-s brachyterápiás besugárzástervezés volt. Jelenleg az Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Központjában dolgozik sugárfizikusként. 2017-ben elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíját. Kutatási területe: Sugárterápiás fizika, Képvezérelt adaptív…

Bővebben

Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnökként végzett a SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karán. Doktori fokozatát a környezettudományok területén szerezte, értekezését a nagy agyagtartalmú talajok osztályozásának diagnosztikai szemléletű korszerűsítéséből írta. 2004-től a SZIE Talajtani és Agrokémiai Tanszék munkatársa. 2009-től a Magyar Talajtani Társaság kincstárnoka. Az angol nyelvű agrármérnöki mester szak operatív szakvezető-helyettese.

Bővebben

Semmelweis Egyetem Élettani Intézetének adjunktusa. Jelen kutatásai során a köszvény molekuláris pathomechanizmusának hátterét vizsgálja transzgénikus megközelítéssel. Kutató munkáját PhD ösztöndíjasként kezdte Dr. Mócsai Attila Gyulladásélettani munkacsoportjában. Munkáját támogatja az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, valamint az idei Bolyai+ kutatói ösztöndíj nyertese. A munkacsoport több mint 15 éve alkalmazza a transzgénikus technológiákat, melynek segítségével az autoimmun…

Bővebben

Dr. Gál Anikó molekuláris biológus-genetikus. A Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetének adjunktusa, az Intézet Molekuláris Neurológiai Diagnosztikai Osztályának és Sejtbiológiai Laboratóriumának vezetője. Klinikai biokémikus és molekuláris biológiai diagnosztikus. SE-Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetében végzett diagnosztikai munkája mellett jelenleg a legfőbb kutatási területe a mitokondriális betegségek és az örökletes neuropathiák genomikájának és pathomechanizmusának vizsgálata…

Bővebben

  Dr. Gál Tamás a Szegedi Tudományegyetemen végzett geográfusként. Az SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszékén a Meteorológia specializáció oktatója.

Bővebben

Gál Veronika Alexandra 2010 óta dolgozik a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karán. Egyetemi adjunktusként elsősorban a pénzügy és számvitel szak vállalati pénzügyi tématerületű tartárgyainak oktatója. 2014-ben szerzett doktori fokozatot. Fő kutatási területei a vállalati tőkeszerkezet és az alternatív finanszírozási modellek.  A Gazdaságtudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsának titkáraként aktívan részt vesz a tudományos utánpótlás nevelésben.

Bővebben

  Dr. Gál Zita az SZTE Pszichológiai Intézetének adjunktusa, az SZTE Szociális Kompetencia Kutatócsoport vezetőhelyettese. Fő kutatási területe a tudatelmélet és a társas készségek fejlettsége, fejllődése és kapcsolatuk óvodás-, gyermek- és serdülőkorban. Honlap: https://www.pszich.u-szeged.hu/tanszekek/szocial/munkatarsak/dr-gal-zita/

Bővebben

Péter a BME-n szerzett diplomát, majd doktorált a robottechnika, informatika és irányításelmélet határterületén. Számos robotikához fűződő alapkutatási és fejlesztési projekten dolgozott a TOSHIBA-nál Japánban, a Műegyetemen és a SZTAKI-ban. Jelenleg az Óbudai Egyetem, Bejczy Antal iRobottechnikai Központ igazgatója, ahol az irányításelmélet, a gépi érzékelés és intelligencia legújabb módszereit fejlesztik és alkalmazzák ipari és orvosi robotokon.

Bővebben