Szereplő neve:  

Dr. Csontos Györgyi agrármérnök, mezőgazdasági genetikai szakmérnök, a mezőgazdaság tudomány kandidátusa, főiskolai docens. Kutatási területe a szántóföldi és kertészeti növények nemesítése, fajtafenntartása és szaporítóanyag előállítása. Funkcionális élelmiszer kutatások. Zöldségkülönlegességek honosítása, nemesítése és termesztés technológiájának fejlesztése. Tájfajták szerepének vizsgálata ökológiai gazdálkodásban.

Bővebben

Egyetemi adjunktus, SZIE MKK Környezettudományi Intézet

Bővebben

A Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának osztályvezető főorvosa. Kutatási területe a szociális kogníció vizsgálata pszichiátriai betegségekben.

Bővebben

2002-ben végeztem a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karán. Már diákként részt vettem a Farmakognóziai Intézet gyógynövényekkel kapcsolatos kutatásaiban, majd itt kezdtem meg kutatói pályámat, s jelenleg is itt dolgozom. Kutatási területem gyógynövények hasznos és mérgező vegyületeinek vizsgálata. Gyógyszerész- és orvostanhallgatókat oktatok, de sok előadást tartok laikus közönségnek is, mivel szívügyem az ismeretterjesztés. Ezt a tevékenységemet az…

Bővebben

Czajlik Zoltán az Archeometria, Régészeti Örökség és Módszertan Tanszék vezetője. 2017. januári indulása óta koordinálja az Interreg Iron-Age-Danube című projektjét.A pályázat a kora vaskori monumentális tájak vizsgálja légirégészeti, geofizikai, terepbejárásos és feltárási módszerek kombinált alkalmazásával.

Bővebben

Dr. Czeibert Kálmán, állatorvos. Először klinikusként általános és szakirányú betegellátással foglalkozott, majd az Állatorvostudományi Egyetemen tanított anatómiát, jelenleg pedig az ELTE Etológiai tanszékének kutató munkatársa. Fő érdeklődési területei az idegrendszer és a különböző anatómiai vizualizációs módszerek, a hagyományos preparatív technikáktól kezdve az egyes képalkotó eljárásokon (CT, MR) át egészen a 3D-modellezésig és 3D-s nyomtatásig.

Bővebben

A Klasszika-filológia és Neolatin Tanszék tanszékvezető-helyettes adjunktusa vagyok, kutatási területem a római elégiaköltészet, azon belül is szűkebb szakterületem Ovidius száműzetési költészete.

Bővebben

Dr. Czifra Árpád vagyok, a Bánki Kar Gépészeti és Biztonságtudományi Intézetének docense. A Kutatók Éjszakáján idén a tapintás művészetével foglalkozunk.

Bővebben
Dr. Czigány Szabolcs

Egyetemi docens, tanszékvezető PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék.