adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék

Bővebben
Dr. Gazdag Zoltán

Adjunktus, PTE TTK Biológiai Intézet Általános és Környezeti Mikrobiológiai Tanszék.

Kutatását a felületszerelési technológiák speciális lépéseinek és alkalmazásának szenteli. Az általa kutatott gőzfázisú forrasztás a közeljövő egyik ígéretes ipari megoldása lehet. A módszer jól illeszkedik a bemutató programjába, kiegészítve alkalmazott szenzorikai demonstrációval. 2016 óta Bolyai János Kutatási Ösztöndíjas, 2018-ban elnyerte az Új Nemzeti Kiválóság Program Bolyai+ ösztöndíját.

Bővebben

Egyetemi docens, gombakurzusok tárgyfelelőse, a termesztett gombákat érintő kutatások vezetője, több mikológiai szakmai társaság tisztségviselője.

Bővebben

2012-ben szerezte barista oklevelét, majd 2013-tól oktatja a Kávé érzékszervi minősítése tárgyat a Szent István Egyezem Érzékszervi Minősítő Laboratóriumában. Kutatási területe a kávék mellett a fogyasztói érzékszervi vizsgálatok, fogyasztói termékfejlesztés, szemkamerás vizsgálatok

Bővebben

A SZIE-AGK főiskolai docense, turizmus oktatásához kapcsolódó tárgyak oktatója, szakfelelőse. A szarvasi és békés megyei Tourinform iroda egykori vezetője, szakértő, szaktanácsadó.

Bővebben

Göblös Anikó 2010-ben végzett okleveles biológusként. TDK-hallgatóként neurobiológiai alapkutatásokban vett részt az SZTE TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszékén. 2010-ben PhD hallgatóként csatlakozott az SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika kutatócsoportjához, majd 2016-ban PhD fokozatot szerzett az SZTE ÁOK Klinikai Orvostudományok Doktori Iskolában. 2017-től az MTA-SZTE Dermatológiai Kutatócsoport tudományos munkatársa, ahol gyulladásos bőrbetegségek és neurodegeneratív…

Bővebben

  Dr. Gogolák László 1984-ben született Topolyán, mechatronikai mérnöki diplomával rendelkezik. Mindig is a mechatronikát tartotta a legérdekesebb műszaki tudományterületnek. 2008 óta dolgozik kutatói és oktatói szerepkörben, 2015-től a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Műszaki Intézetének főiskolai docense. Érdeklődési körébe tartoznak a lineáris motorok és azok alkalmazása a mechatronikai berendezéseknél.

Bővebben

Meteorológus, növénytermesztő mérnök, a Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Karon főiskolai docens. Fő kutatási területei: agrometeorológia, mikroklíma.

Bővebben