Dr. Gallé Ágnes a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának Növénybiológiai Tanszékén egyetemi adjunktus. Tudományos munkájának középpontjában a növényélettani és molekuláris biológiai kutatás, azon belül pedig a növényi méregtelenítés áll. Oktatási feladatai a következő témaköröket érintik: növényélettan, stresszfiziológia, molekuláris biológia, biotechnológia. A 2003-ban megszerzett biológia tanári diplomája és 2011-ben, biológiai tudományokban megszerzett PhD fokozata…

Bővebben

Dr. Garai-Fodor Mónika az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar oktatási dékánhelyettese, a Gazdaság és Társadalomtudományi Intézet egyetemi docense vagyok. Az oktatás mellett mindig is dolgoztam a gyakorlatban is, így volt lehetőségem a marketingkommunikáció, a fogyasztói magatartás és a piackutatás területein az elméleti tudás mellett szakmai tapasztalatokra is szert tenni. Ügynökségi oldalon vezető piackutató és…

Bővebben

Rendészettudományi Kar Bűnüldözési és Gazdaságvédelmi Tanszék Dr. Gáspár Miklós r. alezredes a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán bűnügyi ismereteket oktat 2013 óta. A Rendőrtiszti Főiskolán bűnügyi tiszti (1997), a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán jogászi (2002) képesítést szerzett. Közel 15 éven keresztül a rendőrség, a Belügyminisztérium, illetve a Vám- és Pénzügyőrség állományában…

Bővebben

adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék

Bővebben
Dr. Gazdag Zoltán

Adjunktus, PTE TTK Biológiai Intézet Általános és Környezeti Mikrobiológiai Tanszék.

Kutatását a felületszerelési technológiák speciális lépéseinek és alkalmazásának szenteli. Az általa kutatott gőzfázisú forrasztás a közeljövő egyik ígéretes ipari megoldása lehet. A módszer jól illeszkedik a bemutató programjába, kiegészítve alkalmazott szenzorikai demonstrációval. 2016 óta Bolyai János Kutatási Ösztöndíjas, 2018-ban elnyerte az Új Nemzeti Kiválóság Program Bolyai+ ösztöndíját.

Bővebben

Egyetemi docens, gombakurzusok tárgyfelelőse, a termesztett gombákat érintő kutatások vezetője, több mikológiai szakmai társaság tisztségviselője.

Bővebben