Zalaegerszegen születtem, 1973-ban. Érettségi után Kaposvárra kerültem, itt előbb tanító–hitoktató, majd kommunikációs szakemberi végzettséget szereztem az akkori Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskolán. (A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának jogelőd intézményében.) A kommunikáció szakkal együtt a Berzsenyi Dániel Főiskolán magyartanári oklevelet is szereztem, majd a Miskolci Egyetemre kerültem, itt szereztem egyetemi diplomát magyar szakon. Kutatási területem elsősorban…

Bővebben

Dr. Gonda Viktor vagyok, a Bánki Kar Anyag- és Gyártástudományi Intézetének egyetemi docense.

Bővebben

A Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás klinikájának adjunktusa, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta jelölt és gyógyszerész vagyok. Kétszer nyertem el a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíját. Munkámnak a betegek diagnosztikai és pszichoterápiás ellátása mellett az orvos- és pszichológus hallgatók oktatása, illetve a kutatás is része. Az MTA-SE Neurokémiai és Neuropszichofarmakológiai Kutatócsoport és a NAP-2-SE Új…

Bővebben

Dr. Gosztonyi Gergely, Ph.D. (1978) – jogász, médiakutató. Az ELTE ÁJK-n végzett, ott is doktorált. Médiajogot és jogtörténetet oktat. Ösztöndíjasként Finnországban szociológiát és politológiát, Dániában médiajogot tanult. Kutatási területe az alternatív média és a non-profit médiaszolgáltatás. Volt a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének irodavezetője és a Civil Rádió ügyvezető igazgatója is.

Bővebben

Egyetemi évei alatt kezdett a fonetika iránt érdeklődni az ELTE-n végzett tanulmányai során. Ekkor gyakornokként, később ösztöndíjas PhD-hallgatóként kapcsolódott be a beszéd vizsgálatába. Jelenleg az az MTA NyTI Fonetikai osztályán és MTA–ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoportban dolgozik.    

Bővebben

  Dr. Gulyás Ágnes a Kossuth Lajos Tudományegyetemen végzett biológia-földrajz szakos tanárként. Jelenlegi kutatásai során elsősorban azt vizsgálja, hogy hogyan lehet a városi környezetet élhetőbbé tenni és felvértezni a klímaváltozás kedvezőtlen hatásaival szemben. Az oktatói munka mellett számos előadást, interaktív foglalkozást tart általános és középiskolások számára, közös nemzetközi kutatási projektben vesz részt a Tömörkény Gimnázium…

Bővebben

Geológus, geoarcheológus, paleoökológus. 1998-ban végzett Szegeden földrajz-földtan és angol-amerikanisztika szakon. PhD tanulmányait követően az SZTE Földtani és Őslénytani Tanszékén dolgozott tudományos segédmunkatársként majd 2005-től tanársegédként 2012-től egyetemi adjunktusként. Fő kutatási területe a harmad-, negyedidőszaki paleoökológia, evolúciós kvantitatív paleoökológia módszerek és geometriai morfometria, őskor és kora középkor geoarcheológiája. Fulbright ösztöndíjasként 1 évet töltött az Egyesült Államokban.…

Bővebben

A neurológia és a stroke medicina szakorvosa, PhD, érdeklődési területe a stroke képalkotás és a ritka stroke betegségek.

Bővebben

Dr. Gyenge Balázs 2001-ben védte meg doktori disszertációját és szerezte meg a Közgazdaságtudományok Doktora címet. Jelenleg a SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Tevékenység-menedzsment és Logisztika Tanszékének docense és vezetője. Egyetemi diplomája mellett megszerezte az okleveles mérnöktanár és a felsőfokú programozó végzettségeket is. Az elmúlt években olyan tantárgyak fejlesztésében működött közre, mint: termelésmenedzsment, logisztika,…

Bővebben
Dr. Gyenizse Péter

Egyetemi docens, tanszékvezető PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet Térképészeti és Geoinformatikai Tanszék.

Gyöngyössy Orsolya (1985) PhD. Néprajz és filozófia szakos bölcsész diplomáját 2008-ban szerezte Szegeden. 2014-ben ugyanitt, a Történettudományi Doktori Iskola hallgatójaként védte meg doktori értekezését. Jelenleg az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport munkatársa. Érdeklődésének középpontjában az alsópapság és a templomszolgák társadalmi szerepe, a szenttisztelet, szent látomások, halotti búcsúztatók, temetkezési szokások és vallási társulatok állnak. Önálló munkái: „Adom…

Bővebben