2012-ben szerezte barista oklevelét, majd 2013-tól oktatja a Kávé érzékszervi minősítése tárgyat a Szent István Egyezem Érzékszervi Minősítő Laboratóriumában. Kutatási területe a kávék mellett a fogyasztói érzékszervi vizsgálatok, fogyasztói termékfejlesztés, szemkamerás vizsgálatok

Bővebben

A SZIE-AGK főiskolai docense, turizmus oktatásához kapcsolódó tárgyak oktatója, szakfelelőse. A szarvasi és békés megyei Tourinform iroda egykori vezetője, szakértő, szaktanácsadó.

Bővebben

Göblös Anikó 2010-ben végzett okleveles biológusként. TDK-hallgatóként neurobiológiai alapkutatásokban vett részt az SZTE TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszékén. 2010-ben PhD hallgatóként csatlakozott az SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika kutatócsoportjához, majd 2016-ban PhD fokozatot szerzett az SZTE ÁOK Klinikai Orvostudományok Doktori Iskolában. 2017-től az MTA-SZTE Dermatológiai Kutatócsoport tudományos munkatársa, ahol gyulladásos bőrbetegségek és neurodegeneratív…

Bővebben

  Dr. Gogolák László 1984-ben született Topolyán, mechatronikai mérnöki diplomával rendelkezik. Mindig is a mechatronikát tartotta a legérdekesebb műszaki tudományterületnek. 2008 óta dolgozik kutatói és oktatói szerepkörben, 2015-től a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Műszaki Intézetének főiskolai docense. Érdeklődési körébe tartoznak a lineáris motorok és azok alkalmazása a mechatronikai berendezéseknél.

Bővebben

Meteorológus, növénytermesztő mérnök, a Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Karon főiskolai docens. Fő kutatási területei: agrometeorológia, mikroklíma.

Bővebben

Zalaegerszegen születtem, 1973-ban. Érettségi után Kaposvárra kerültem, itt előbb tanító–hitoktató, majd kommunikációs szakemberi végzettséget szereztem az akkori Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskolán. (A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának jogelőd intézményében.) A kommunikáció szakkal együtt a Berzsenyi Dániel Főiskolán magyartanári oklevelet is szereztem, majd a Miskolci Egyetemre kerültem, itt szereztem egyetemi diplomát magyar szakon. Kutatási területem elsősorban…

Bővebben

Dr. Gonda Viktor vagyok, a Bánki Kar Anyag- és Gyártástudományi Intézetének egyetemi docense.

Bővebben

A Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás klinikájának adjunktusa, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta jelölt és gyógyszerész vagyok. Kétszer nyertem el a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíját. Munkámnak a betegek diagnosztikai és pszichoterápiás ellátása mellett az orvos- és pszichológus hallgatók oktatása, illetve a kutatás is része. Az MTA-SE Neurokémiai és Neuropszichofarmakológiai Kutatócsoport és a NAP-2-SE Új…

Bővebben

Dr. Gosztonyi Gergely, Ph.D. (1978) – jogász, médiakutató. Az ELTE ÁJK-n végzett, ott is doktorált. Médiajogot és jogtörténetet oktat. Ösztöndíjasként Finnországban szociológiát és politológiát, Dániában médiajogot tanult. Kutatási területe az alternatív média és a non-profit médiaszolgáltatás. Volt a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének irodavezetője és a Civil Rádió ügyvezető igazgatója is.

Bővebben