Egyetemi évei alatt kezdett a fonetika iránt érdeklődni az ELTE-n végzett tanulmányai során. Ekkor gyakornokként, később ösztöndíjas PhD-hallgatóként kapcsolódott be a beszéd vizsgálatába. Jelenleg az az MTA NyTI Fonetikai osztályán és MTA–ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoportban dolgozik.    

Bővebben

  Dr. Gulyás Ágnes a Kossuth Lajos Tudományegyetemen végzett biológia-földrajz szakos tanárként. Jelenlegi kutatásai során elsősorban azt vizsgálja, hogy hogyan lehet a városi környezetet élhetőbbé tenni és felvértezni a klímaváltozás kedvezőtlen hatásaival szemben. Az oktatói munka mellett számos előadást, interaktív foglalkozást tart általános és középiskolások számára, közös nemzetközi kutatási projektben vesz részt a Tömörkény Gimnázium…

Bővebben

Geológus, geoarcheológus, paleoökológus. 1998-ban végzett Szegeden földrajz-földtan és angol-amerikanisztika szakon. PhD tanulmányait követően az SZTE Földtani és Őslénytani Tanszékén dolgozott tudományos segédmunkatársként majd 2005-től tanársegédként 2012-től egyetemi adjunktusként. Fő kutatási területe a harmad-, negyedidőszaki paleoökológia, evolúciós kvantitatív paleoökológia módszerek és geometriai morfometria, őskor és kora középkor geoarcheológiája. Fulbright ösztöndíjasként 1 évet töltött az Egyesült Államokban.…

Bővebben

A neurológia és a stroke medicina szakorvosa, PhD, érdeklődési területe a stroke képalkotás és a ritka stroke betegségek.

Bővebben

Dr. Gyenge Balázs 2001-ben védte meg doktori disszertációját és szerezte meg a Közgazdaságtudományok Doktora címet. Jelenleg a SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Tevékenység-menedzsment és Logisztika Tanszékének docense és vezetője. Egyetemi diplomája mellett megszerezte az okleveles mérnöktanár és a felsőfokú programozó végzettségeket is. Az elmúlt években olyan tantárgyak fejlesztésében működött közre, mint: termelésmenedzsment, logisztika,…

Bővebben
Dr. Gyenizse Péter

Egyetemi docens, tanszékvezető PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet Térképészeti és Geoinformatikai Tanszék.

A Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ vezetője, tudományos főmunkatársa és a Ruszisztikai Módszertani Kabinet és Könyvtár vezetője  

Bővebben

Gyöngyössy Orsolya (1985) PhD. Néprajz és filozófia szakos bölcsész diplomáját 2008-ban szerezte Szegeden. 2014-ben ugyanitt, a Történettudományi Doktori Iskola hallgatójaként védte meg doktori értekezését. Jelenleg az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport munkatársa. Érdeklődésének középpontjában az alsópapság és a templomszolgák társadalmi szerepe, a szenttisztelet, szent látomások, halotti búcsúztatók, temetkezési szokások és vallási társulatok állnak. Önálló munkái: „Adom…

Bővebben

Jekatyerinburgban doktorált. 2009 óta az ELTE-n dolgozik.  

Bővebben

Győry Hedvig egyiptológus, aki régészet, latin nyelv és egyiptológia szakra járt az Eötvös Loránd Tudományegyetemre, és 1982 ill. 1984-ben diplomázott. 1982 óta dolgozik a Szépművészeti Múzeumban egyiptológusként, ahol jelenleg az „Ozirisz földjén” múzeumpedagógiai programot vezeti. Bölcsészdoktori fokozatot 1994-ben kapott, dolgozatát az egyiptomi amulettekről írta. Azóta több könyvet, számos tudományos és ismeretterjesztő cikket írt, egyetemi előadásokat…

Bővebben

egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar, Marketing Tanszék

Bővebben

professor emeritus Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Bővebben