Bodnár Gabriella 1989-től foglalkozik tehetséggondozással. Ugyanezen évtől tagja a Magyar Tehetséggondozó Társaságnak is. Oktatói munkája során több ezer pedagógust képzett ki, az ország különböző iskoláiban, óvodáiban a gyermekek, és fiatalok tehetségének felismerésére, valamint fejlesztésére, gondozására. Fontosnak véli, hogy nemcsak a pedagógus, hanem a szülő is ismerje fel gyermeke képességeit és tudjon segíteni annak kibontakoztatásában. Jelenleg…

Bővebben

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Üzemeltető Intézet Híradó Tanszék Dr. habil. Farkas Tibor százados 1999-ben érettségizett az egri Lenkey János Honvéd Gimnáziumban. Ezt követően a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen (ZMNE) tanult öt éves egyetemi tisztképzés keretében, majd 2004-ben okleveles haditechnikai menedzser diplomát szerzett „Katonai kommunikációs rendszerszervező szakirányon”. Az egyetemi tanulmányait követően híradó szakaszparancsnokként kezdte meg…

Bővebben

Intézmény: Pécsi Tudományegyetem, Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Titulus: Egyetemi tanár Előadás címe: Fizikai és szellemi kompetenciák együttes vizsgálata

Bővebben

https://kgk.uni-obuda.hu/lazanyi_kornelia  

Bővebben

egyetemi docens, a BME GTK dékánhelyettese, a Műszaki Pedagógia Tanszék tanszékvezetője és a BME Tanárképző Központ főigazgatója. Villamosmérnök-mérnöktanár, orvosbiológus mérnök, a Neveléstudomány Doktora (PhD.) közoktatási vezető-szakvizsgázott pedagógus, számos tudományos és szakmai bizottság aktív tagja. 2001 óta a BME egyetemi oktatójaként folyamatosan rész vesz a Műszaki Pedagógiai Tanszék valamint a Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar munkájában. Az IKT-alapú…

Bővebben

Az Óbudai Egyetem KGK – Vállalkozásmenedzsment Intézet oktatója vagyok. Miskolcon diplomáztam okleveles kohómérnökként alakítástechnológia szakon, majd később megszereztem a közgazdasági szakokleveles diplomát is vállalatgazdasági szakirányon. Műszaki tudományterületen szereztem Ph.D,és informatikai tudományok területén habilitált doktori címet.  Pillanatnyilag a tudásmenedzsment, döntéstámogató módszerek és rendszerek valamint döntéstámogató és szakértő rendszerek tantárgyakat oktatok. Kutatási területem: Elsősorban a következtetési módszerek…

Bővebben

médiakutató, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Pedagógia Tanszékének docense. 2001 óta több magyar és külföldi egyetemen oktatott, többek között az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a Kodolányi János Főiskolán, a Zsigmond Király Egyetemen, a McDaniel College-on, valamint a szöuli Hankuk University of Foreign Studies-on is. Rendszeresen publikál magyar és külföldi tudományos folyóiratokban, illetve eddig több,…

Bővebben

Az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Kutatási dékán helyetteseként kedvelt munkám a tehetséges fiatal kutatók felismerése és támogatása. Több évtizede tanítom az üzleti döntések támogatását és újabban az innovatív miliő kialakítását. Programozó matematikusként kezdtem el dolgozni, így ma is izgalommal figyelem az IT fejlődését, és annak hatását az üzletelésre. Kedvenceim azok a tanítványaim, akik…

Bővebben

Dr. Habil. Gálfi Márta tanszékvezető főiskolai tanár kutatási tématerülete a környezetrendszer tanulmányozása, melynek során az expozíciók vagy hatótényezők: fizikai, kémiai és biológiai jellegűek; a hatáselemzési modellek – biológiai rendszerek: elsősorban intraorganikus és organikus szerveződési szintűek. A környezetterhelések vizsgálataiban az elektromágneses sugárzások, a halogénezett szénhidrogének, herbicidek, gyógyszerek és gyógyszermaradványok, valamint élelmiszeradalékok, stb.; továbbá biológiai terhelésként eltérő…

Bővebben

egyetemi docens, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Vezetőképző Intézet Összhaderőnemi Műveleti Tanszék tudományos és nemzetközi dékánhelyettes Katonatiszti pályafutását 1990-ben kezdte hadnagyként. Az elmúlt közel három évtizedben mind itthon, mind külföldön különböző vezetési szinteken parancsnoki / vezetői, illetve törzsbeosztásokban szolgált. A hagyományos értelemben vett katonai harcászati és hadműveleti tevékenységeken túl lehetősége volt tapasztalatot gyűjteni még humán és személyügyi,…

Bővebben