Dr. habil. Lovas Róbert 20 éves tapasztalattal rendelkezik különböző informatikai kutatás-fejlesztési területeken, számos hazai és nemzetközi tudományos projektet vezetett. Közösségi alapú számítási rendszerek kialakításával és alkalmazásával foglalkozott, jelenlegi tudományos és oktatási tevékenysége a számítási felhőkre, valamint a Big Data legújabb eredményeire és interdiszciplináris hasznosítására összpontosít.

Bővebben

Kutatási területe: elméleti matematikából geometria és algebra, alkalmazott matematikából természetföldrajzi folyamatok matematikai modellezése. A Kövesligethy Radó Csillagvizsgáló és Planetárium vezetője, hobby: csillagászati műszerek fejlesztése és építése; a Gothard Jenő Csillagászati Egyesület elnöke

Bővebben

intézetigazgató egyetemi docens

Nemzetbiztonsági Intézet Tudományos fokozata: PhD, és habilitált doktor a hadtudományok területén. Munkahely: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Nemzetbiztonsági Intézet vezetője (igazgató) Képzései: 1981–1985: Szentendre Kossuth Lajos Katonai Főiskola harckocsizó szakán végezett, majd a ZMKA törzstiszti tanfolyam után 1994-1997 között elvégezte a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemet. 1997–2000: Budapest ZMNE doktori képzés. Külföldi képzésen Svájcban zászlóalj-parancsnoki, Garmisch-Partenkirchenben Marshall Központ…

Bővebben

Katasztrófavédelmi Intézet Tűzvédelmi és Mentésirányítási Tanszék Tanulmányai szerteágazók, 1988-ban helikoptervezetőként végzett a Killián György Repülőműszaki Főiskolán, 1999-ben mérnök – közgazdász diplomát kapott a Miskolci Egyetemen, majd 2002-ben védelmi igazgatási menedzser oklevelet szerzett a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen. 2008-ban a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Katonai Műszaki Doktori Iskoláján PhD fokozatot szerzett “Az erdőtüzek légi felderítésének és…

Bővebben

tudományos főmunkatárs

Államtudományi és Közigazgatási Kar Alkotmányjogi Intézet Dr. Szabó Zsolt kutatási területe az összehasonlító parlamenti tanulmányok és jogalkotás. Az ELTE jogi karát követően 6 évet a kormányzatban, 6 évet pedig az Országgyűlés Hivatalában köztisztviselőként dolgozott, eközben volt egy parlament-fejlesztési EU-projekt tanácsadója Bosznia-Hercegovinában, valamint PhD-fokozatot szerzett. Doktori értekezését az EU tagállamok parlamenti vizsgálóbizottságainak működéséről írta. 2017-ben habilitált…

Bővebben

egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes

Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék Szente-Varga Mónika, történész és latin-amerikanista vagyok. Tanulmányaimat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Szegedi Tudományegyetemen végeztem. Szívesen foglalkozom diplomácia- és kapcsolattörténeti témákkal, különös tekintettel a Latin-Amerika és Európa közötti diplomáciai, konzuli, gazdasági és kulturális nexusra; továbbá Latin-Amerika és az Ibériai-félsziget modernkori történetével. Férjem mexikói, gyermekeim…

Bővebben

  Dr. habil. Tóth Sándor László az MTA doktora. Több mint három és fél évtizede tanít az egyetemen. Két fő oktatási és kutatási területe a korai, 9–10. századi magyar történelem (őstörténet) és a 16-17. századi magyar történelem (15 éves háború). Magyar őstörténetből három könyve, a 15 éves háborúról egy monográfiája jelent meg számos tanulmány mellett.

Bővebben

Az előadó 2005-ben végzett a Szegedi Tudományegyetemen történelem valamint magyar nyelv és irodalom szakokon, 2013-ban védte meg PhD-értekezését. Kutatási és érdeklődési területe az első ezredforduló kora, önazonosság, idegenfelfogás, középkori magyar szentek élete és tisztelete, vándormondák, sírás és nevetés, időskor, gyermekkor, szegénység megítélésének története.

Bővebben

Egészségügyi szakoktató, a diabetológiai szakápolóképzés szakértője. A Magyar Diabetes Társaság vezetőségének tagja. A hazai diabetológiai szakápoló képzés megalapítója és a képzés szervezője. Az Európai Diabetes Ápolók Szövetségének tagja. Több hazai szakmai kongresszus és konferencia szervezője.

Bővebben