Az előadó 2005-ben végzett a Szegedi Tudományegyetemen történelem valamint magyar nyelv és irodalom szakokon, 2013-ban védte meg PhD-értekezését. Kutatási és érdeklődési területe az első ezredforduló kora, önazonosság, idegenfelfogás, középkori magyar szentek élete és tisztelete, vándormondák, sírás és nevetés, időskor, gyermekkor, szegénység megítélésének története.

Bővebben

Egészségügyi szakoktató, a diabetológiai szakápolóképzés szakértője. A Magyar Diabetes Társaság vezetőségének tagja. A hazai diabetológiai szakápoló képzés megalapítója és a képzés szervezője. Az Európai Diabetes Ápolók Szövetségének tagja. Több hazai szakmai kongresszus és konferencia szervezője.

Bővebben

1956-ban születtem az erdélyi Szászrégenben. Gyerekkorom óta érdekeltek az állatok, azon belül is főleg a rovarok. Folyton jártam az erdőket, réteket, gyűjtöttem, ami csak elém került. A középiskolában találkoztam először egy igazi rovarásszal, aki megtanított szakszerűen lepkéket preparálni, határozni. A 70-es évek második felére már egy 20 dobozból álló gyűjteménnyel büszkélkedtem, amiben Erdély összes nappali…

Bővebben

Dr. Haluszka Dóra, biológus, aki PhD tanulmányait a Semmelweis Egyetem Bőrklinikáján és a Wigner Fizikai kutató Intézetben végezte. Témája a kollagén nanomechanikájának vizsgálata patológiás körülmények között. Szabadidejáben szívesen kerékpározik vagy utazik.

Bővebben

mesteroktató, c. egyetemi docens

Nemzetbiztonsági Intézet Terrorelhárítási Tanszék Eredeti végzettségem szerint klinikai pszichológus vagyok. Társadalomlélektanból doktoráltam. 2000 óta alapító igazgatóként vezetem a Hamvas Intézetet, amelynek fő kutatási területe a kommunista állambiztonság működése. Az Európai Parlament néppárti képviselőjeként, 2009 és 2014 között, a Bel- és Igazságügyi és a Biztonság- és Védelempolitikai Bizottság tagjaként a terrorizmus és a terrorelhárítás, a kiberbiztonság,…

Bővebben

Hansági Ágnes irodalomtörténész, Jókai-szakértő, a Magyar Irodalmi Tanszék docense. 2001-ben szerzett doktori fokozatot (ELTE), 2012-ben habilitált (SZTE), eddig több mint száz közleménye jelent meg hazai és nemzetközi folyóiratokban, valamint tanulmánykötetekben. Legutóbbi két könyve: Tárca – regény – nyilvánosság. Jókai Mór és a magyar tárcaregény kezdetei (Ráció, 2014), Láthatatlan limesek (Tempevölgy, 2018).

Bővebben

Dr. Hartl Éva 1996. szeptember 1-től főállású oktató Sopronban a Benedek Elek Pedagógiai Karon. Jelenleg a kar Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet intézetigazgatója, egyetemi docens. Az óvodapedagógus BA szak szakfelelőse. Főbb kutatási területei a környezeti nevelés, az erdőpedagógia és a játék. Dr. Hartl Éva a karon, az ERASMUS + oktatói, mobilitási program keretében számos nemzetközi partnerkapcsolat…

Bővebben

tudományos munkatárs

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Dr. Hausner Gábor alezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar tudományos munkatársa több mint harminc éve kutatja Zrínyi életművét. Doktori disszertációját Zrínyi hadtudományi munkásságáról írta. Számos tanulmánykötet és Zrínyivel kapcsolatos forráskiadás szerzője és szerkesztője.

Bővebben