1956-ban születtem az erdélyi Szászrégenben. Gyerekkorom óta érdekeltek az állatok, azon belül is főleg a rovarok. Folyton jártam az erdőket, réteket, gyűjtöttem, ami csak elém került. A középiskolában találkoztam először egy igazi rovarásszal, aki megtanított szakszerűen lepkéket preparálni, határozni. A 70-es évek második felére már egy 20 dobozból álló gyűjteménnyel büszkélkedtem, amiben Erdély összes nappali…

Bővebben

Dr. Haluszka Dóra, biológus, aki PhD tanulmányait a Semmelweis Egyetem Bőrklinikáján és a Wigner Fizikai kutató Intézetben végezte. Témája a kollagén nanomechanikájának vizsgálata patológiás körülmények között. Szabadidejáben szívesen kerékpározik vagy utazik.

Bővebben

Történelem-szociológia szakon végzett az ELTE BTK-n, doktori fokozatát az ELTE TáTK-n védte meg médiakutatási témájú dolgozatával, melynek tárgya a társadalmi igazságosság kommunikációs aspektusa volt. Kutatása során a kereskedelmi televíziózás szegénységábrázolását vizsgálta. Az ELTE BTK-n habilitált történelemből, benyújtott munkája „…nem kellett élt vasalni a farmerbe. Mindennapi élet a szocializmusban.“ címmel jelent meg a Néprajzi Múzeum MaDok-sorozatában.…

Bővebben

mesteroktató, c. egyetemi docens

Nemzetbiztonsági Intézet Terrorelhárítási Tanszék Eredeti végzettségem szerint klinikai pszichológus vagyok. Társadalomlélektanból doktoráltam. 2000 óta alapító igazgatóként vezetem a Hamvas Intézetet, amelynek fő kutatási területe a kommunista állambiztonság működése. Az Európai Parlament néppárti képviselőjeként, 2009 és 2014 között, a Bel- és Igazságügyi és a Biztonság- és Védelempolitikai Bizottság tagjaként a terrorizmus és a terrorelhárítás, a kiberbiztonság,…

Bővebben

Hansági Ágnes irodalomtörténész, Jókai-szakértő, a Magyar Irodalmi Tanszék docense. 2001-ben szerzett doktori fokozatot (ELTE), 2012-ben habilitált (SZTE), eddig több mint száz közleménye jelent meg hazai és nemzetközi folyóiratokban, valamint tanulmánykötetekben. Legutóbbi két könyve: Tárca – regény – nyilvánosság. Jókai Mór és a magyar tárcaregény kezdetei (Ráció, 2014), Láthatatlan limesek (Tempevölgy, 2018).

Bővebben

Hargitai Henrik az ELTE Média és Kommunikáció tanszék adjunktusa földrajz és kommunikáció szakokon végzett, földrajzos szakdolgozatában az Io hegyeinek morfológiáját, médiás szakdolgozatában a 19. századi napilapok tipográfiáját elemezte. Doktori értekezésében az 1990-es évek sajtótipográfiájának átalakulását térképezte fel. A 90-es évek óta készít műsorokat budapesti kisközösségi rádiókban, az Első Pesti Egyetemi Rádió alapítója. Kétszer vett részt…

Bővebben

Dr. Hartl Éva 1996. szeptember 1-től főállású oktató Sopronban a Benedek Elek Pedagógiai Karon. Jelenleg a kar Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet intézetigazgatója, egyetemi docens. Az óvodapedagógus BA szak szakfelelőse. Főbb kutatási területei a környezeti nevelés, az erdőpedagógia és a játék. Dr. Hartl Éva a karon, az ERASMUS + oktatói, mobilitási program keretében számos nemzetközi partnerkapcsolat…

Bővebben

tudományos munkatárs

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Dr. Hausner Gábor alezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar tudományos munkatársa több mint harminc éve kutatja Zrínyi életművét. Doktori disszertációját Zrínyi hadtudományi munkásságáról írta. Számos tanulmánykötet és Zrínyivel kapcsolatos forráskiadás szerzője és szerkesztője.

Bővebben

  Dr. Havasi Ferenc 2001-ben a Szegedi Tudományegyetemen végzett programtervező matematikus szakon, majd ugyanitt folytatta PhD tanulmányait is. 2004 óta tanít az SZTE Szoftverfejlesztés Tanszékén. Kutatási eredményei a mobil rendszerek, szabad szoftverek, webes és e-learning rendszerek területein születtek, az ipari partnerekkel közös kutatás-fejlesztési projektek eredményei a Linux kernelnek is részévé váltak. Főszervezője a 2005 óta…

Bővebben