Szereplő neve:  

Szociológus, egyetemi adjunktus. Diplomáját Szegeden szerezte, majd az ELTE Szociológia Doktori Iskola Interdiszciplináris Kutatási Programjában vett részt és szerzett PhD fokozatot. Ifjúságszociológiát, oktatásszociológiát, módszertant tanít, kutatási és érdeklődési területe: kultúra és társadalom, az ifjúság szabadidős terei, oktatás-nevelés az információs társadalomban.

Bővebben

  Szociológus, egyetemi adjunktus. Diplomáját Szegeden szerezte, majd az ELTE Szociológia Doktori Iskola Interdiszciplináris Kutatási Programjában vett részt és szerzett PhD fokozatot. Ifjúságszociológiát, oktatásszociológiát, módszertant tanít, kutatási és érdeklődési területe: kultúra és társadalom, kultúrafogyasztás a digitális korban, generációs szabadidős tevékenységek, az ifjúság szabadidős terei.

Bővebben

Fenyvesi Csaba a PTE ÁJK Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék Arany Katedra, PAB Tudományszervezési és Kiváló Ügyvédi Munkáért díjakkal kitüntetett docense. Dr. univ. ec., PhD és dr. habil. (közgazdasági és jogi) tudományos fokozatokkal, valamint védőügyvédi praxissal rendelkezik. Ezidáig négy monográfiát írt, társszerzőségben pedig hat büntető eljárásjogi és kriminalisztikai egyetemi tankönyvet jegyez. Mindezeken túlmenően tizenhárom kötetet…

Bővebben

Frissen végzett orvos vagyok, a Klinika Ph.D. hallgatója. Jelen kutatási területem az UV sugárzás, az antioxidánsok, valamint ezek kapcsolata a bőrdaganatokkal, a bőr öregedésével. Szeretettel várok mindenkit az előadásomra, melyben a téma praktikus, mindennapi vonatkozásairól lesz szó.

Bővebben

1985 óta dolgozik az ELTE BTK-án, a Keleti Szláv és Balti Filológiai Tanszék, majd ELTE BTK Ruszisztikai Központjának munkatársa

Bővebben

  1978-ban születtem Orosházán. Középiskolai tanulmányaimat a mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium német kéttannyelvű osztályában végeztem, főiskolai diplomát 2001-ben a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karon magyar-történelem szakon, majd egyetemi diplomát 2010-ben ugyanott Ember és társadalom műveltségterület tanára, valamint Multikulturális nevelés tanára mesterszakokon, doktori fokozatot 2018-ban az Eszterházy Károly Egyetemen a Pedagógusképző Kar történetéhez kapcsolódó kutatásaommal…

Bővebben

Dr. Fliegauf Gergely pszichológus, főosztályvezető, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, OPCAT Nemzeti Megelőző Mechanizmus Főosztály.

Bővebben

Pannon Egyetem – Mérnöki Kar Gépészmérnöki Intézet egyetemi docens fodor@almos.uni-pannon.hu

Bővebben

Általános orvos, a SE-PPK PhD hallgatója, kutatási témája az enyhe kognitív zavar és a demenciák korai diagnosztizálása elektrofiziológiai biomarkerek segítségével.

Bővebben