Szereplő neve:  

Egyetemi docens, akinek a fő kutatási terüklete a növénytermesztés, a növények alkalmazkodóképességének, és stressztűrésének (hőstressz, a vízhiány, a tápanyaghiány hatásainak) vizsgálata. A kutatásainak fő iránya, hogy a különböző növényfajok/fajták technológiai fejlesztésével milyen lehetőségek adódnak a változó környezeti feltételek, romló klímaadottságokkal szembeni alkalmazkodásra.

Bővebben

Semmelweis Egyetem Élettani Intézetének adjunktusa. Jelen kutatásai során a köszvény molekuláris pathomechanizmusának hátterét vizsgálja transzgénikus megközelítéssel. Kutató munkáját PhD ösztöndíjasként kezdte Dr. Mócsai Attila Gyulladásélettani munkacsoportjában. Munkáját támogatja az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, valamint az idei Bolyai+ kutatói ösztöndíj nyertese. A munkacsoport több mint 15 éve alkalmazza a transzgénikus technológiákat, melynek segítségével az autoimmun…

Bővebben

Dr. Gál Anikó molekuláris biológus-genetikus. A Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetének adjunktusa, az Intézet Molekuláris Neurológiai Diagnosztikai Osztályának és Sejtbiológiai Laboratóriumának vezetője. Klinikai biokémikus és molekuláris biológiai diagnosztikus. SE-Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetében végzett diagnosztikai munkája mellett jelenleg a legfőbb kutatási területe a mitokondriális betegségek és az örökletes neuropathiák genomikájának és pathomechanizmusának vizsgálata…

Bővebben

  Dr. Gál Tamás a Szegedi Tudományegyetemen végzett geográfusként. Az SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszékén a Meteorológia specializáció oktatója.

Bővebben

Gál Veronika Alexandra 2010 óta dolgozik a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karán. Egyetemi adjunktusként elsősorban a pénzügy és számvitel szak vállalati pénzügyi tématerületű tartárgyainak oktatója. 2014-ben szerzett doktori fokozatot. Fő kutatási területei a vállalati tőkeszerkezet és az alternatív finanszírozási modellek.  A Gazdaságtudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsának titkáraként aktívan részt vesz a tudományos utánpótlás nevelésben.

Bővebben

  Dr. Gál Zita az SZTE Pszichológiai Intézetének adjunktusa, az SZTE Szociális Kompetencia Kutatócsoport vezetőhelyettese. Fő kutatási területe a tudatelmélet és a társas készségek fejlettsége, fejllődése és kapcsolatuk óvodás-, gyermek- és serdülőkorban. Honlap: https://www.pszich.u-szeged.hu/tanszekek/szocial/munkatarsak/dr-gal-zita/

Bővebben

Péter a BME-n szerzett diplomát, majd doktorált a robottechnika, informatika és irányításelmélet határterületén. Számos robotikához fűződő alapkutatási és fejlesztési projekten dolgozott a TOSHIBA-nál Japánban, a Műegyetemen és a SZTAKI-ban. Jelenleg az Óbudai Egyetem, Bejczy Antal iRobottechnikai Központ igazgatója, ahol az irányításelmélet, a gépi érzékelés és intelligencia legújabb módszereit fejlesztik és alkalmazzák ipari és orvosi robotokon.

Bővebben

  Dr. Gallé Ágnes a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának Növénybiológiai Tanszékén egyetemi adjunktus. Tudományos munkájának középpontjában a növényélettani és molekuláris biológiai kutatás, azon belül pedig a növényi méregtelenítés áll. Oktatási feladatai a következő témaköröket érintik: növényélettan, stresszfiziológia, molekuláris biológia, biotechnológia. A 2003-ban megszerzett biológia tanári diplomája és 2011-ben, biológiai tudományokban megszerzett PhD fokozata…

Bővebben

Dr. Garai-Fodor Mónika az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar oktatási dékánhelyettese, a Gazdaság és Társadalomtudományi Intézet egyetemi docense vagyok. Az oktatás mellett mindig is dolgoztam a gyakorlatban is, így volt lehetőségem a marketingkommunikáció, a fogyasztói magatartás és a piackutatás területein az elméleti tudás mellett szakmai tapasztalatokra is szert tenni. Ügynökségi oldalon vezető piackutató és…

Bővebben