Az előadó az ELTE Ókortudományi Intézet Görög Tanszék habilitált docense, az ELTE Eötvös József Collegium igazgatója és az EC Byzantium Központ vezetője. Klasszika-filológus, kutatási területe a klasszikus kori görög ékesszólás és historiográfia, és e területek bizánci utóélete. A szövegkritika és a szövegek kiadása területén szerzett világszerte elismerést az új Hypereidés-szövegek gondozásával és kiadásával.

Bővebben

egyetemi docens Közgazdaságtudományi Kar Közgazdasági Elméletek Története Központ

Bővebben

Dr. Horváth Márk tudományos munkatárs, Környezettudományi Intézet, Kémia Tanszék.

Bővebben

Horváth Orsolya a Pécsi Tudományegyetem Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék óraadója. Kutatási területe a kutyák kriminalisztikai alkalmazása, doktori értekezését is ebből írta. Külföldi tanulmányútjai során számos ország kutyás (K9-es) gyakorlatát ismerhette meg, akik különböző módokon, ám egyazon cél érdekében dolgoznak. A Pécsi Mentőkutyás Egyesület tagja.

Bővebben

Name: Dr. Peter Horvath Year of birth: 1980 Education: MSc: Computer Science (University of Szeged 2003) PhD: Digital image analysis (University of Nice, Sophia Antipolis, France 2008) Previous and current positions: 2007-2013: Senior Scientist, docent (ETH, Zurich, Switzerland) 2013- : Senior scientist, principal investigator (Biological Research Center, Szeged) 2014- : Senior scientist, FiDiPro Fellow (FIMM,…

Bővebben

A BGK – Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézetében dolgozom. A Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépészmérnöki Karán, majd a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán szereztem diplomát, ezt követően ott védtem PhD munkámat is. Jelenleg a gyártástechnológia területén oktatok, fő kutatási területem a forgácsoláselmélet, forgácsolási folyamatok optimalizálása, különleges anyagok forgácsolhatóságának és tulajdonságainak vizsgálata, valamint a gyártott felületi…

Bővebben

Horváth Viktória 2010-ben védte meg bölcsészdoktori értekezését a megakadásjelenségek funkciója és megvalósulása témakörében. 2004 óta az MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztályán dolgozik, jelenleg tudományos munkatársként. 2004 óta több kurzust tartott az ELTE BTK Fonetikai Tanszékén a beszéd témakörében, jelenleg a tanszéken futó Temporális jellemzők korpuszalapú vizsgálata gyermekek beszédében című NKFI-pályázat résztvevője senior kutatóként.

Bővebben

egyetemi docens, Közgazdasági és Módszertani Intézet

Bővebben