Szereplő neve:  

adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék

Bővebben
Dr. Gazdag Zoltán

Adjunktus, PTE TTK Biológiai Intézet Általános és Környezeti Mikrobiológiai Tanszék.

Az SZTE GTK Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont munkatársa. A Kutatóközpont 2013-ban jött létre. Tevékenységünk a környezetileg fenntartható és társadalmilag igazságos városfejlesztési és emberi fejlődési folyamatokra, valamint az egyetemek ezekben játszott potenciális szerepére fókuszál. Módszertan tekintetében a kvalitatív kutatások széles tárházára, a részvételi és akció-orientált módszertani megközelítésekre, valamint az élmény és művészetalapú kutatási és oktatási módszerekre támaszkodunk.…

Bővebben

Kutatását a felületszerelési technológiák speciális lépéseinek és alkalmazásának szenteli. Az általa kutatott gőzfázisú forrasztás a közeljövő egyik ígéretes ipari megoldása lehet. A módszer jól illeszkedik a bemutató programjába, kiegészítve alkalmazott szenzorikai demonstrációval. 2016 óta Bolyai János Kutatási Ösztöndíjas, 2018-ban elnyerte az Új Nemzeti Kiválóság Program Bolyai+ ösztöndíját.

Bővebben

Az Identitás- és Kultúrakutató Központ munkatársa vagyok, emellett a Klasszika-filológia és Neolatin Tanszék óraadója és olykor-olykor újságíró is – kutatási területem a római szatíraköltészet és a vele rokon, támadó jellegű műfajok.

Bővebben

Egyetemi docens, gombakurzusok tárgyfelelőse, a termesztett gombákat érintő kutatások vezetője, több mikológiai szakmai társaság tisztségviselője.

Bővebben

2012-ben szerezte barista oklevelét, majd 2013-tól oktatja a Kávé érzékszervi minősítése tárgyat a Szent István Egyezem Érzékszervi Minősítő Laboratóriumában. Kutatási területe a kávék mellett a fogyasztói érzékszervi vizsgálatok, fogyasztói termékfejlesztés, szemkamerás vizsgálatok

Bővebben