1971-ben végeztem biológusként az ELTE TTK-n, 1985-ben lettem a biológia tudomány kandidátusa. A Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézetben dolgozom. Magyar és angol nyelven oktatok kémiát, biokémiát és molekuláris biológiát medikusoknak, utóbbit egészségügyi mérnököknek is. A gyulladások és daganatok közös molekuláris jelátviteli útjait, az arginin anyagcseréjének ezekben játszott szerepét, a jelátviteli utak…

Bővebben

Pannon Egyetem – Mérnöki Kar Környezettudományi Intézet Limnológia Intézeti Tanszék tanársegéd hubai.katalin@mk.uni-pannon.hu    

Bővebben

A Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló (TELAPO) vezetője. Fizikus, főiskolai docens az Óbudai Egyetem székesfehérvári kampuszán (Alba Regia Műszaki Kar, Mérnöki Intézet) http://amk.uni-obuda.hu/index.php/hu/karunk/munkatarsak/172-hudoba-gyorgy-dr Kutatási terület: HUNVEYOR-4 projekt, melynek vezetője vagyok. A HUNVEYOR-4 projekt célja egy egyetemi, oktatási célú kísérleti űrszonda modell építése, és földi analóg területeken való kipróbálása, kísérleti tapasztalat szerzés céljából pl. a Marson végzendő…

Bővebben

Az SZTE BTK Történeti Intézet Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék docense.

Bővebben

2017 óta működik a Valós-idejű munkacsoport ez ELTE IK-n, amelynek vezetője Dr. Illés Zoltán egyetemi docens, tagjai lelkes fiatal doktoranduszok, hallgatók.  A csoport ugyan fiatal, de Illés Zoltán a valós idejűséggel három évtizeddel ezelőtt találkozott először a Dubnai Atomkutatóban és a téma iránti elkötelezettsége azóta is tart.

Bővebben

Egyiptológiát és asszíriológiát végzett az ELTE-n, az előbbit Kákosy László, az utóbbit Komoróczy Géza tanítványaként. Részt vett a Kákosy László által vezetett ásatáson (a thébai TT 32-es sír feltárásán). 2005 óta oktat egyiptológiát (és néha asszíriológiát is) az ELTE-n. Kutatási területe: az egyiptomi királyok trónralépésének szertartásai (PHD disszertációjának témája), a Királyok Völgye sírjaiban megjelenő túlvilági…

Bővebben

Kutatással és oktatással foglalkozó pszichológus, doktori fokozatát Kanadában, a Carleton University-n (Ottawa) szerezte. Több területtel is foglalkozott, így neurális hálózat modellezéssel, az elme filozófiai kérdéseivel, és kísérleti kutatással is.  

Bővebben

  Kémia-fizika szakos tanári diplomáját 1983-ban szerezte az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Kezdő tanárként tanított volt iskoláiban (Kartal, Gödöllő), majd 1985-től Barcson az Erdészeti-és vízügyi szakközépiskolában, majd a megépült Széchényi Ferenc Gimnáziumban. 1994 óta Baján tanít a Szent László Általános Művelődési Központ középiskolájában. Minden színvonalas munka háttere a biztos szakmai tudás. Jaloveczki tanár úr évtizedek óta…

Bővebben