Szereplő neve:  

Geológus, geoarcheológus, paleoökológus. 1998-ban végzett Szegeden földrajz-földtan és angol-amerikanisztika szakon. PhD tanulmányait követően az SZTE Földtani és Őslénytani Tanszékén dolgozott tudományos segédmunkatársként majd 2005-től tanársegédként 2012-től egyetemi adjunktusként. Fő kutatási területe a harmad-, negyedidőszaki paleoökológia, evolúciós kvantitatív paleoökológia módszerek és geometriai morfometria, őskor és kora középkor geoarcheológiája. Fulbright ösztöndíjasként 1 évet töltött az Egyesült Államokban.…

Bővebben

A neurológia és a stroke medicina szakorvosa, PhD, érdeklődési területe a stroke képalkotás és a ritka stroke betegségek.

Bővebben

Dr. Gyenge Balázs 2001-ben védte meg doktori disszertációját és szerezte meg a Közgazdaságtudományok Doktora címet. Jelenleg a SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Tevékenység-menedzsment és Logisztika Tanszékének docense és vezetője. Egyetemi diplomája mellett megszerezte az okleveles mérnöktanár és a felsőfokú programozó végzettségeket is. Az elmúlt években olyan tantárgyak fejlesztésében működött közre, mint: termelésmenedzsment, logisztika,…

Bővebben
Dr. Gyenizse Péter

Egyetemi docens, tanszékvezető PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet Térképészeti és Geoinformatikai Tanszék.

A Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ vezetője, tudományos főmunkatársa és a Ruszisztikai Módszertani Kabinet és Könyvtár vezetője  

Bővebben

Gyöngyössy Orsolya (1985) PhD. Néprajz és filozófia szakos bölcsész diplomáját 2008-ban szerezte Szegeden. 2014-ben ugyanitt, a Történettudományi Doktori Iskola hallgatójaként védte meg doktori értekezését. Jelenleg az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport munkatársa. Érdeklődésének középpontjában az alsópapság és a templomszolgák társadalmi szerepe, a szenttisztelet, szent látomások, halotti búcsúztatók, temetkezési szokások és vallási társulatok állnak. Önálló munkái: „Adom…

Bővebben

Jekatyerinburgban doktorált. 2009 óta az ELTE-n dolgozik.  

Bővebben

Dr. Győri János két évtizede foglalkozik intenzívebben pedagógiai kutatásokkal, ezen belül az oktatás kulturális kérdéseivel, a tanári tudás fejlődésével, tehetséges tanulók fejlesztésével, tanításmódszertani kérdésekkel és még sok más témával. Szakmai látásmódjának szintetikus jellegét nagymértékben elősegíti, hogy kutatói és egyetemi oktatói tevékenysége mellett Dr. Győri 40 évet töltött a közoktatásban praktizáló középiskolai vezetőtanárként is, valamint hogy…

Bővebben

Győry Hedvig egyiptológus, aki régészet, latin nyelv és egyiptológia szakra járt az Eötvös Loránd Tudományegyetemre, és 1982 ill. 1984-ben diplomázott. 1982 óta dolgozik a Szépművészeti Múzeumban egyiptológusként, ahol jelenleg az „Ozirisz földjén” múzeumpedagógiai programot vezeti. Bölcsészdoktori fokozatot 1994-ben kapott, dolgozatát az egyiptomi amulettekről írta. Azóta több könyvet, számos tudományos és ismeretterjesztő cikket írt, egyetemi előadásokat…

Bővebben

egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar, Marketing Tanszék

Bővebben

professor emeritus Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Bővebben

Az SZTE GTK Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont munkatársa. A Kutatóközpont 2013-ban jött létre. Tevékenységünk a környezetileg fenntartható és társadalmilag igazságos városfejlesztési és emberi fejlődési folyamatokra, valamint az egyetemek ezekben játszott potenciális szerepére fókuszál. Módszertan tekintetében a kvalitatív kutatások széles tárházára, a részvételi és akció-orientált módszertani megközelítésekre, valamint az élmény és művészetalapú kutatási és oktatási módszerekre támaszkodunk.…

Bővebben