Dr. Juhász Krisztina

Közel 20 éve a felsőoktatásban dolgozom, a pénzügyeket több vetületben tanítom, kutatom. Legközelebb a nemzetközi- és makropénzügyek állnak hozzám, e területekről szemezgetek a kutatók éjszakáján tartandó rövid előadásaimban is, melyek egy több fordulós kvíz bevezető részei.

Bővebben

Az Uráli Föderatív Egyetem Történeti Karának docense 1997 óta. 1998-2008 között a Történeti Kar dékánjának tudományos helyettese volt. Tudományos ösztöndíjjal kutatott Hollandiában, Magyarországon, Németországban, valamint Oroszországon belül Moszkvában és Tomszkban. Vezetője egy az UrFU és az ELTE BTK kutatóiból álló közös orosz-magyar kutatócsoportnak, amely a szovjet emberkép kialakulását és alakváltozásait vizsgálja kelet-európai összefüggásben.

Bővebben

A SZIE tanszékvezető egyetemi docense, kutatási területe a hiperspektrális távérzékelés és terepi spektroszkópia mezőgazdasági és kertészeti alkalmazása.

Bővebben

fogszakorvos, HR szakértő, kommunikációs tréner, coach (ACC)

„Vallom, hogy a fogorvosi szakmában a szakmai tudáson kívül a betegekkel történő partnerségi viszony és az együttműködést megalapozó kommunikáció az alapja annak, hogy a bizalom kialakuljon és mind a páciens mind a fogorvos számára elérhető legjobb kezelési eredmény szülessen.”

Bővebben

Dr. Kádár Annamária pszichológus, tréner. Marosvásárhelyen született. Tanítóképzőben érettségizett, majd 1999-ben a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Karán szerezte pszichológusi oklevelét. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karán, a Kognitív Fejlődés programon végezte doktori tanulmányait, amivel párhuzamosan a Budapest Műszaki Egyetemen szerezte meg munka és szervezetpszichológusi szakképesítését. Családterápia valamint relaxáció és szimbólumterápia irányzatokban…

Bővebben

tanszékvezető egyetemi docens

Nemzetbiztonsági Intézet Katonai Nemzetbiztonsági Tanszék 2001 óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, illetve jogelőd intézménye a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi egyetem oktatója. Kiemelt feladatának tekinti a hallgatói tehetséggondozást, közel ötven tudományos diákköri munka témavezető tanára, több mint százhúsz szakdolgozat és diplomamunka konzulense. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kiváló oktatója, Mestertanár, három hallgatója lett Pro Scienecia aranyérmes. Kutatási…

Bővebben

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Vezetőképző Intézet Műveleti Támogató Tanszék egyetemi docense, a geoinformációs ismereti tárgyak (Katonai térképészeti ismeretek; Térinformatika alapjai; Műholdas navigáció; Térképolvasás és terepi tájékozódás) elméleti és gyakorlati oktatója.

Bővebben