Szereplő neve:  

Bodnár Gabriella 1989-től foglalkozik tehetséggondozással. Ugyanezen évtől tagja a Magyar Tehetséggondozó Társaságnak is. Oktatói munkája során több ezer pedagógust képzett ki, az ország különböző iskoláiban, óvodáiban a gyermekek, és fiatalok tehetségének felismerésére, valamint fejlesztésére, gondozására. Fontosnak véli, hogy nemcsak a pedagógus, hanem a szülő is ismerje fel gyermeke képességeit és tudjon segíteni annak kibontakoztatásában. Jelenleg…

Bővebben

A Szegedi Tudományegyetemen végeztem egyetemi és doktori tanulmányaimat. Jelenleg matematikusként az SZTE Bolyai Intézetének tudományos munkatársa vagyok, matematikai járványtannal foglalkozom, többek között olyan betegségek modellezése szerepel eddigi munkáim között, mint a kanyaró, ebola, gyermekbénulás, pestis, kiütéses tífusz.

Bővebben

Intézmény: Pécsi Tudományegyetem, Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Titulus: Egyetemi tanár Előadás címe: Fizikai és szellemi kompetenciák együttes vizsgálata

Bővebben

https://kgk.uni-obuda.hu/lazanyi_kornelia  

Bővebben

Az SZTE GTK Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont munkatársa. A Kutatóközpont 2013-ban jött létre. Tevékenységünk a környezetileg fenntartható és társadalmilag igazságos városfejlesztési és emberi fejlődési folyamatokra, valamint az egyetemek ezekben játszott potenciális szerepére fókuszál. Módszertan tekintetében a kvalitatív kutatások széles tárházára, a részvételi és akció-orientált módszertani megközelítésekre, valamint az élmény és művészetalapú kutatási és oktatási módszerekre támaszkodunk.…

Bővebben

egyetemi docens, a BME GTK dékánhelyettese, a Műszaki Pedagógia Tanszék tanszékvezetője és a BME Tanárképző Központ főigazgatója. Villamosmérnök-mérnöktanár, orvosbiológus mérnök, a Neveléstudomány Doktora (PhD.) közoktatási vezető-szakvizsgázott pedagógus, számos tudományos és szakmai bizottság aktív tagja. 2001 óta a BME egyetemi oktatójaként folyamatosan rész vesz a Műszaki Pedagógiai Tanszék valamint a Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar munkájában. Az IKT-alapú…

Bővebben

Az előadó matematikai, programozó matematikusi és pszichológusi végzettséggel rendelkezik. Jelenleg a Bolyai Intézet docense, statisztikával, kombinatorikával, algoritmuselmélettel is foglalkozik.

Bővebben

Az Óbudai Egyetem KGK – Vállalkozásmenedzsment Intézet oktatója vagyok. Miskolcon diplomáztam okleveles kohómérnökként alakítástechnológia szakon, majd később megszereztem a közgazdasági szakokleveles diplomát is vállalatgazdasági szakirányon. Műszaki tudományterületen szereztem Ph.D,és informatikai tudományok területén habilitált doktori címet.  Pillanatnyilag a tudásmenedzsment, döntéstámogató módszerek és rendszerek valamint döntéstámogató és szakértő rendszerek tantárgyakat oktatok. Kutatási területem: Elsősorban a következtetési módszerek…

Bővebben

médiakutató, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Pedagógia Tanszékének docense. 2001 óta több magyar és külföldi egyetemen oktatott, többek között az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a Kodolányi János Főiskolán, a Zsigmond Király Egyetemen, a McDaniel College-on, valamint a szöuli Hankuk University of Foreign Studies-on is. Rendszeresen publikál magyar és külföldi tudományos folyóiratokban, illetve eddig több,…

Bővebben

Az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Kutatási dékán helyetteseként kedvelt munkám a tehetséges fiatal kutatók felismerése és támogatása. Több évtizede tanítom az üzleti döntések támogatását és újabban az innovatív miliő kialakítását. Programozó matematikusként kezdtem el dolgozni, így ma is izgalommal figyelem az IT fejlődését, és annak hatását az üzletelésre. Kedvenceim azok a tanítványaim, akik…

Bővebben

Szegeden végzett matematikusként 2006-ban, és kisebb megszakításokkal azóta is a Szegedi Tudományegyetem oktatója, jelenleg a Geometria Tanszék docense. Kutatási területe az analitikus konvex geometria és a sztochasztikus geometria. Nagyjából 10 éve gyűjti az egyszemélyes logikai játékokat, illetve hobbiszerűen előadásokat is szokott tartani róluk. Nem titkolt terve, hogy a közeljövőben a tanárszakos hallgatóknak választható kurzust hirdet…

Bővebben

Szociológus, tanszékvezető egyetemi docens. Az ELTÉ-n szociológiából 1990-ben diplomázott, majd 2004-ben Politikai hisztériák Közép-Kelet-Európában – Bibó István fasizmusról, nacionalizmusról, antiszemitizmusról című könyvével PhD fokozatot szerzett, 2011-ben pedig Bibó István recepciója – Politikai átértelmezések című kötetével pedig habilitált.

Bővebben