Szereplő neve:  

Dr. Haluszka Dóra, biológus, aki PhD tanulmányait a Semmelweis Egyetem Bőrklinikáján és a Wigner Fizikai kutató Intézetben végezte. Témája a kollagén nanomechanikájának vizsgálata patológiás körülmények között. Szabadidejáben szívesen kerékpározik vagy utazik.

Bővebben

Történelem-szociológia szakon végzett az ELTE BTK-n, doktori fokozatát az ELTE TáTK-n védte meg médiakutatási témájú dolgozatával, melynek tárgya a társadalmi igazságosság kommunikációs aspektusa volt. Kutatása során a kereskedelmi televíziózás szegénységábrázolását vizsgálta. Az ELTE BTK-n habilitált történelemből, benyújtott munkája „…nem kellett élt vasalni a farmerbe. Mindennapi élet a szocializmusban.“ címmel jelent meg a Néprajzi Múzeum MaDok-sorozatában.…

Bővebben

Hansági Ágnes irodalomtörténész, Jókai-szakértő, a Magyar Irodalmi Tanszék docense. 2001-ben szerzett doktori fokozatot (ELTE), 2012-ben habilitált (SZTE), eddig több mint száz közleménye jelent meg hazai és nemzetközi folyóiratokban, valamint tanulmánykötetekben. Legutóbbi két könyve: Tárca – regény – nyilvánosság. Jókai Mór és a magyar tárcaregény kezdetei (Ráció, 2014), Láthatatlan limesek (Tempevölgy, 2018).

Bővebben

A Szarvasi Arborétum vezetője

Bővebben

Hargitai Henrik az ELTE Média és Kommunikáció tanszék adjunktusa földrajz és kommunikáció szakokon végzett, földrajzos szakdolgozatában az Io hegyeinek morfológiáját, médiás szakdolgozatában a 19. századi napilapok tipográfiáját elemezte. Doktori értekezésében az 1990-es évek sajtótipográfiájának átalakulását térképezte fel. A 90-es évek óta készít műsorokat budapesti kisközösségi rádiókban, az Első Pesti Egyetemi Rádió alapítója. Kétszer vett részt…

Bővebben

Dr. Hartl Éva 1996. szeptember 1-től főállású oktató Sopronban a Benedek Elek Pedagógiai Karon. Jelenleg a kar Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet intézetigazgatója, egyetemi docens. Az óvodapedagógus BA szak szakfelelőse. Főbb kutatási területei a környezeti nevelés, az erdőpedagógia és a játék. Dr. Hartl Éva a karon, az ERASMUS + oktatói, mobilitási program keretében számos nemzetközi partnerkapcsolat…

Bővebben

Két kisgyermek édesanyja vagyok, ortopédia-traumatológia szakorvosi végzettséggel, vonulós mentőorvosi tapasztalaokkal és a mitokondriális kutatóként és egyetemi oktatóként tevékenykedek a mindennapokban.

Bővebben

  Dr. Havasi Ferenc 2001-ben a Szegedi Tudományegyetemen végzett programtervező matematikus szakon, majd ugyanitt folytatta PhD tanulmányait is. 2004 óta tanít az SZTE Szoftverfejlesztés Tanszékén. Kutatási eredményei a mobil rendszerek, szabad szoftverek, webes és e-learning rendszerek területein születtek, az ipari partnerekkel közös kutatás-fejlesztési projektek eredményei a Linux kernelnek is részévé váltak. Főszervezője a 2005 óta…

Bővebben

egyetemi magántanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék 1970-ben kaptam vegyészmérnöki oklevelet a BME Vegyészmérnöki Karán, 1971-1991 a MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézetben dolgoztam, majd 1991-ben kerültem a BME-re, ahol jelenleg a Szerves Kémia és Technológia Tanszék egyetemi magántanára vagyok. 1981-ben megszereztem a kémiai tudomány kandidátusa, 1991-ben pedig a kémiai tudomány doktora fokozatot. Kutatási témám: biológiailag…

Bővebben