Biotechnológus, molekuláris biológus végzettségemet a szegedi József Attila Tudományegyetemen TTK szereztem. Kutatásaim az elmúlt években a környezetvédelem, az ivóvíz kezelés, az alkalmazott ipari mikrobiológia és az  alga biotechnológia területéhez kötődtek. A Bay Zoltán Nonprofit Kft. Biotechnológiai Divízió Másodlagos Nyersanyagok Hasznosítása Osztályán jelenleg kritikus nyersanyagok biotechnológiai módszerekkel történő visszanyerésével foglalkozom. Ezek közül kiemelten a foszfor hulladékáramokból…

Bővebben
Dr. Keszthelyi Csaba

Tudományos fokozatát agrár-műszaki tudományokból szerezte, 2009-től a SZIE Gépészmérnöki Karának Matematika tanszékén dolgozik, 2017-től docensként. Fő kutatási területei a napkollektoros rendszerek matematikai modellezése és a játékelmélet, de további matematikai témák kutatására is készül a közeljövőben.

Bővebben

egyetemi tanulmányait a Pécsi Orvostudományi Egyetem általános orvosi karán végezte, 1986-ban szerzett diplomát. Ezután, a POTE Mikrobiológiai tanszékén kezdett dolgozni, majd tudományos ösztöndíjjal három évet Svédországban töltött. Hazatérve került az akkori OKI-ba, ahol azóta is dolgozik. Az Országos Közegészségügyi Intézet Bakteriológiai II osztályán rutin diagnosztikai, kutatási és oktatási feladatokat lát el. Az Intézetben főként zoonotikus…

Bővebben

2015-ben végzett a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán. Egy évig gyógyszertári gyógyszerészként dolgozott, 2016 őszétől a Gyógyszerészeti intézet PhD hallgatója. Kutatási témája fehérjék szerkezetében bekövetkező változások vizsgálata tömegspektrometriai módszerekkel. Szabadidejében utazik, olvas, koncertekre, moziba jár és zenét hallgat.

Bővebben

Dr. Kirsch Éva a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumának kutatótanár fokozatú matematika-fizika szakos tanára. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen diplomázott. 1992-ben az MTA Atommagkutató Intézetében végzett munkájával szerzett doktori címet. 34 éve pedagógus. Azok közé a tanárok közé tartozik, aki nem hajlandó belenyugodni abba, hogy a diákok közül sokan nem szeretik a természettudományos tárgyakat.…

Bővebben

az Országos Közegészségügyi Intézetben működő, Közép-Európában egyedülálló, közegészségügyi célból létrehozott – nemzetközi biológiai biztonsági laboratóriumi hálózat tagjaként is üzemelő – Nemzeti Biztonsági Laboratórium vezetője. Több mint 10 éve dolgozik veszélyes kórokozókkal, Európa számos magas biológiai biztonságú laboratóriumában járt, tagja az Európai Mobil Laboratóriumnak, területi tapasztalatot szerzett a nyugat-afrikai Ebola vírus járványban. Kutatásainak középpontjában az Ebola…

Bővebben

Dr. Kis Anikó vagyok. 2005-ben végeztem a Debreceni Egyetemen általános orvosként. A családalapítás és a szakvizsga megszerzését követően 2011-től háziorvosként dolgoztam. 2017 júniusától donorvizsgáló orvos, majd 2018 februártól termelésvezető munkakörben a Vascular Plazmánál dolgozom.

Bővebben