Adjunktus, PTE TTK Kémiai Intézet Analitikai és Környezeti Kémia Tanszék

Bővebben

Dr. Kiss Judit biológus, egyetemi oktató az ELTE Természettudományi Karán szerzett biológusi diplomát. Az az Országos Gyógyintézeti Központban szöveti őssejtek vizsgálatával foglalkozó kutatásban vett részt és szerzett PhD fokozatot. Jelenleg a Semmelweis Egyetem ETK oktatója, és az Élettani Intézetben végzett kutató munkája során vizsgálja a hormonális változások hatását az érfal szerkezetére és funkciójára. Jelen előadásában…

Bővebben

Jogász, nemzetközi kereskedelmi jogi szakdiplomával (Ll.M.); az Országos Mediációs Egyesület alelnöke, az alternatív vitarendezési módok – különösen a közvetítői tevékenység – kutatója. E kutatás alatt akár mindennapos személyközi, akár globális konfliktusok optimális feloldási lehetőségeinek, illetve nemzetközi és hazai tényleges eredményeinek nyomon követését érti. Annak ajánlja a foglalkozást, aki saját, rokoni, baráti és munkahelyi konfliktusait először nem a vita…

Bővebben

Diplomáját a Corvinus jogelődjén, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen szerezte marketing fő- és turizmus mellékszakirányon. Első munkahelyén, még egyetemi évei alatt egy turisztikai tanácsadással foglalkozó vállalkozásnál kutatási asszisztensként, majd diplomája megszerzése után a ma csaknem 40 országban tevékenykedő Horwath HTL-nél junior tanácsadóként dolgozott. 2000 októberében vezető kutatóként csatlakozott a Magyar Turizmus Zrt. kutatási csoportjához,…

Bővebben

Fő érdeklődési területei: Gáztranszmitterek, azok terápiás lehetőségei szívinfarktusban és keringési betegségekben, valamint az orvosképzés általános kérdései és az élettanoktatás. A munkája mellett szívesen kerékpározik és utazik. A Semmelweis Egyetem lépcsőfutóversenyének csúcstartója. Angolul és olaszul beszél.

Bővebben

Egyetemi tanulmányait japán és művészettörténet szakokon kezdte el, osztatlan képzésben 2005-ben, amiket – a PPK-s tanulmányaival együtt – 2012-ben fejezte be. 2012 és 2016 között végezte el az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának Japán filológia doktori programját, disszertációját (címe: Changes in the Iconography of Fugen Enmei Bosatsu) 2018. júniusban védte meg. Foglalkozása a japán művészet,…

Bővebben

Kiss Richárd 2016-ban szerzett általános orvosi diplomát a Semmelweis Egyetemen, majd tanulmányit a patológiai tudományok doktori iskolában folytatta. PhD munkáját Dr. Bödör Csaba témavezetésével végzi az MTA-SE Lendület Molekuláris Onkohematológia Kutatócsoportban. A kutatómunkát már orvostanhallgatóként megkezdte, TDK munkája a krónikus mieloid leukémiával volt kapcsolatos. Jelenleg a krónikus limfoid leukémiában vizsgálja a terápia indukálta klonális evolúció…

Bővebben