Szereplő neve:  

Horváth Orsolya a Pécsi Tudományegyetem Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék óraadója. Kutatási területe a kutyák kriminalisztikai alkalmazása, doktori értekezését is ebből írta. Külföldi tanulmányútjai során számos ország kutyás (K9-es) gyakorlatát ismerhette meg, akik különböző módokon, ám egyazon cél érdekében dolgoznak. A Pécsi Mentőkutyás Egyesület tagja.

Bővebben

Name: Dr. Peter Horvath Year of birth: 1980 Education: MSc: Computer Science (University of Szeged 2003) PhD: Digital image analysis (University of Nice, Sophia Antipolis, France 2008) Previous and current positions: 2007-2013: Senior Scientist, docent (ETH, Zurich, Switzerland) 2013- : Senior scientist, principal investigator (Biological Research Center, Szeged) 2014- : Senior scientist, FiDiPro Fellow (FIMM,…

Bővebben

A BGK – Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézetében dolgozom. A Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépészmérnöki Karán, majd a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán szereztem diplomát, ezt követően ott védtem PhD munkámat is. Jelenleg a gyártástechnológia területén oktatok, fő kutatási területem a forgácsoláselmélet, forgácsolási folyamatok optimalizálása, különleges anyagok forgácsolhatóságának és tulajdonságainak vizsgálata, valamint a gyártott felületi…

Bővebben

Horváth Viktória 2010-ben védte meg bölcsészdoktori értekezését a megakadásjelenségek funkciója és megvalósulása témakörében. 2004 óta az MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztályán dolgozik, jelenleg tudományos munkatársként. 2004 óta több kurzust tartott az ELTE BTK Fonetikai Tanszékén a beszéd témakörében, jelenleg a tanszéken futó Temporális jellemzők korpuszalapú vizsgálata gyermekek beszédében című NKFI-pályázat résztvevője senior kutatóként.

Bővebben

egyetemi docens, Közgazdasági és Módszertani Intézet

Bővebben

1971-ben végeztem biológusként az ELTE TTK-n, 1985-ben lettem a biológia tudomány kandidátusa. A Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézetben dolgozom. Magyar és angol nyelven oktatok kémiát, biokémiát és molekuláris biológiát medikusoknak, utóbbit egészségügyi mérnököknek is. A gyulladások és daganatok közös molekuláris jelátviteli útjait, az arginin anyagcseréjének ezekben játszott szerepét, a jelátviteli utak…

Bővebben

Pannon Egyetem – Mérnöki Kar Környezettudományi Intézet Limnológia Intézeti Tanszék tanársegéd hubai.katalin@mk.uni-pannon.hu    

Bővebben

A Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló (TELAPO) vezetője. Fizikus, főiskolai docens az Óbudai Egyetem székesfehérvári kampuszán (Alba Regia Műszaki Kar, Mérnöki Intézet) http://amk.uni-obuda.hu/index.php/hu/karunk/munkatarsak/172-hudoba-gyorgy-dr Kutatási terület: HUNVEYOR-4 projekt, melynek vezetője vagyok. A HUNVEYOR-4 projekt célja egy egyetemi, oktatási célú kísérleti űrszonda modell építése, és földi analóg területeken való kipróbálása, kísérleti tapasztalat szerzés céljából pl. a Marson végzendő…

Bővebben

Az SZTE BTK Történeti Intézet Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék docense.

Bővebben