Dr. habil. Kovács Judit docens, az ELTE TÓK oktatója. Kutatási területe a korai és a korai kéttannyelvú oktatás. E mellett egy kéttannyelvű általános iskolában 7. éve tanítja a brit civilizáció című tantárgyat, amelynek keretében foglalkozik a brit zenével is.

Bővebben

Kovács Krisztina a Magyar Irodalmi Tanszék adjunktusa: nemcsak olyan szerzőkkel szeret foglalkozni, akiket elfelejtettek. Súlyos Grace klinika-függő is, de ezt vállalja.

Bővebben

rendőrségi főtanácsos, c. egyetemi docens

Rendészettudományi Kar Egész életében életellenes ügyek nyomozója volt, hosszú időn keresztül vezette az Országos Rendőr-főkapitányságon az úgynevezett “döglött ügyek” osztályát. Azon kevés hazai rendőr közé tartozik, akik három gyilkosságsorozat felderítésében is részt vehettek. Elvégezte a Rendőrtiszti Főiskolát, Pécsett a jogi egyetemet. Dolgozott az Életvédelmi és Rablási Alosztályon, az ORFK Életvédelmi Alosztályán alosztályvezetőként, a ORFK Bűnüldözési…

Bővebben

Dr. Kovács László egyetemi adjunktus a SZIE GTK Gazdasági Jogi és Közigazgatási Tanszék vezetője. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1985-ben szerzett diplomát, majd később ügyvédi szakvizsgát tett. A gazdasági jog különböző részterületeit  – munkajog, társasági és cégjog, verseny- és reklámjog – 1987 óta oktatja a  Szent István Egyetemen.  Oktatói munkája mellett ügyvédi…

Bővebben

Alkalmazott nyelvész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Gazdálkodástudományi Tanszék oktatója. Alkalmazott nyelvészként öt éve foglalkozik márkák neveivel, illetve a márkák kognitív reprezentációjával. A témában számos hazai és nemzetközi publikációja jelent meg, többek között egy monográfiája Márka és márkanév címmel.

Bővebben

tudományos főmunkatárs

Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani Intézet Kovács Olivér okleveles rendszerinformatikus, okleveles közgazdász, Ph.D-fokozatát a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Doktori Iskola „Versenyképesség, Globalizáció és Regionalitás” doktori programjának keretében szerezte meg 2013-ban. 2009 októberétől a magyarországi ICEG European Center független közgazdaságtudományi kutatóintézet tudományos munkatársa. 2017. szeptemberétől a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Nemzetközi és Európai Tanulmányok…

Bővebben

Dr. Kovács Zoltán 2012-ben szerzett PhD fokozatot az élelmiszertudomány területén, több éve folytatott mesterséges ízérzékeléssel kapcsolatos kutatásait követően. Néhány éves, közeli infravörös spektroszkópiával kapcsolatos, Japánban töltött posztdoktori kutatásai után, visszatért a Szent István Egyetem Fizika-Automatika Tanszékére. Az egyetemi oktatás mellett az elektronikus nyelvvel és közeli infravörös spektroszkópiával kapcsolatos kutatásokon dolgozik egyetemi docensi pozícióban.

Bővebben

Dr. Kovács Zoltán tíz éves külföldi tapasztalatszerzés után tért vissza az anyaegyetemére, s jelenleg a SZIE Élelmiszeripari Műveletek és Gépek Tanszék egyetemi docense. Doktori fokozatát a linzi Johannes Kepler Egyetemen szerezte, majd kutatóként egy német biomérnöki kutatóintézetben dolgozott. Dr Zoltán Kovács is the head of the PrOSt! Research Group that was established at the Szent…

Bővebben