Szereplő neve:  

Orvostanhallgatóként a Semmelweis Egyetem II.sz. Patológia Intézetében kezdtem foglalkozni a májbetegségek kórtanával. Doktori fokozatomat a májrák gén expressziós vizsgálatával szereztem. Hat évet töltöttem az Egyesült Államokban a National Cancer Institute-ban mint poszt-doktori ösztöndíjas, illetve rezidensként a Pittsburghi Egyetemen. Kilenc éve foglalkozom diagnosztikus radiológiával. Az Európai Radiológia Társaság ösztöndíjával a Cambridge-i Egyetemen tanulhattam hasi képalkotást. Jelenleg…

Bővebben

Dr. Káposzta József egyetemi docens, SZIE GTK dékán, kutatásvezető helyettes.

Bővebben

A SZIE adjunktusa, a kabakos növények szakértője, egyetemi kurzusok felelős oktatója, a zöldségek oltásának elismert kutatója és szakértője.

Bővebben

A Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar Civilsztika Intézet oktatója.

Bővebben

A Növénykórtani Tanszék adjunktusaként a Kertészmérnök BSc és Növényorvos Msc képzésben résztvevő hallgatóknak tanít növénykórtant itthon és a határon túli képzésben is. Kutatási területe főleg a bakteriológiához kapcsolódik, gyümölcstermő és dísznövények baktériumos betegségeit vizsgálja, különös tekintettel a tűzelhalásra és kéregrákot okozó baktériumokra.

Bővebben

  A Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék vezetője gyakran választ olyan különleges uticélokat, ahol az ember és a környezet sajátos viszonyát vizsgálhatja, a táji és tájképi értékeket, annak változásait lenyűgöző diaképek és remek előadás segítségével az érdeklődők számára is bemutathatja.

Bővebben

A SZIE egyetemi docense, tanszékvezető, fő oktatási és kutatási területe a környezetkémia és a környezetgazdálkodás aktuális kérdései (víz, szennyvíz, hulladék).

Bővebben

A Radiológiai klinika és a Nukleáris Medicina Központ technológiai hátterét biztosító “Képarchíváló és Képfeldolgozó Divízió” vezető mérnök-fizikus tudományos munkatársa vagyok. 1978-ban végeztem a BME Villamosmérnöki Karon. 1985-ben védtem doktori disszertációm a BME Fizika Intézet Atomfizika Tanszékén. 1977-től a mai napig egyik folyamatos témám a digitális nukleáris orvosi leképezési eljárás. Pályafutásom a Gamma Művek Nukleáris Osztályán…

Bővebben

Dr. Karlovitz János Tibor: Az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési Intézetének egyetemi docense. Szakmai pályafutását könyvtárosként és szaktanácsadóként kezdte, majd kutatóintézeti kiadóvezető lett. A felsőoktatásba a tanárképzésen keresztül kapcsolódott be. Tudományos fokozatát nevelés- és sporttudományokból kapta. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, amely révén “A” kategóriás pedagógiai folyóiratot szerkeszt (angol nyelven). Szakmai-közéleti tevékenysége különféle konferenciák szervezésében teljesedik…

Bővebben