Laczházi Aranka az ELTE orosz-német szakán végzett, jelenleg az Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, valamint a litván minor szak oktatója. Kutatási területei: a modern balti nyelvek kialakulása, a lett és a litván kapcsolatai a régió más nyelveivel. Több kortárs litván és lett szépirodalmi mű fordítója.  

Bővebben

Dr. Ladányi Zsuzsanna a Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék munkatársa. Tudományos fokozatát az SZTE TTIK Környezettudományi Doktori Iskolában szerezte, doktori értekezésének címe:Tájváltozások értékelése a Duna–Tisza közi homokhátság egy környezet- és klímaérzékeny kistáján, az Illancson.

Bővebben
Dr. Laki András József

2010-ben kettős diploma program keretében szerzett diplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai Karán mérnök-informatikusként és a Torinói Műszaki Egyetem, Orvosbiológiai Mérnök Karán orvosbiológiai mérnökként. 2012-ben Bionikus számítástechnikai szakember lett. 2015-ben doktori fokozatokat szerzett a Torinói Műszaki Egyetem, Elektronika és Híradástechnika Doktori Iskoláján és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Roska Tamás Interdiszciplináris Műszaki Tudományok…

Dr. Lantos Katalin (SZTE ETSZK) tanácsadó szakpszichológus és integratív gyermekterapeuta. Kutatási területe a családpszichológia és fejlődéslélektan, az oktatás és kutatás mellett gyakorló pszichológusként is tevékenykedik.

Bővebben

egyetemi docens intézetvezető dékánhelyettes

Bővebben

A pécsi jogi karon, 2013-ban szereztem jogi diplomát, majd 2015-ben abszolutóriumot a PhD képzésben. 2013 óta gyakorló jogászként is, az ügyészi szervezetben dolgozok. Egyetemi hallgatóként kezdtem megismerkedni és foglalkozni a jogi tudományos kutatással. A mindennapi munkámhoz is kapcsolódó büntető anyagi és eljárásjogi témák tudományos vizsgálata mellett elsődleges kutatási területem az Árpád-kori magyar közjogtörténet. Béli Gábor…

Bővebben
Dr. László Péter

Magyar Talajtani Társaság