Katasztrófavédelmi Intézet Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék A katasztrófavédelmi tevékenységhez és ezen belül az Európai Unió ilyen irányú tevékenységéhez az alábbi végzettségei adták meg az alapot: Tűzvédelmi mérnök, Munkavédelmi Üzemmérnök, Jogász és Európa jogi Szakjogász, a végzettségek vezettek a szakterület megismeréséhez, tanulmányozásához. Továbbá az is hozzájárult a terület megismeréséhez, hogy 2010-ig a TEAM EUROPE tagjaként tartott rendszeresen…

Bővebben

Locsmándi Csaba vagyok, az MTM Növénytár Gombagyűjteményének vezetője, és a Magyarhoni Gombász Egylet elnöke. A nagygombák élő állapotban történő, hosszú távú megőrzése érdekében 1991-ben makrogomba-génbankot hoztunk létre a Növénytárban, amely a folyamatos bővítés eredményeképpen mára már az egyik legnagyobb Európában. Vasas Gizellával közösen különleges módszert dolgoztuk ki a gombatermőtestek élethű tartósítására. Ezek a fagyasztva-szárításos módszerrel…

Bővebben

Kutatási területe a a vállalati pénzügyekhez és a vállalatértékeléshez kapcsolódik, különös tekintettel az innovatív vállalkozások finanszírozására és a kockázati tőkére. Számos tanácsadási és szakértői munkában, illetve kutatási projektben vett/vesz részt. 2013-ban elnyerte az Év Oktatója díjat. A Pénzügy Számvitel alapszakon a Pénzügy specializáció vezetője. A BCE Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszékének adjunktusa.

Bővebben

1993-ban okleveles vegyészmérnökként végzett a Veszprémi Egyetemen. 2005 óta dolgozik a Semmelweis Egyetem Gyógyszerészeti Intézetében a Bioanalitikai és Kémiai Ellenőrző Laboratórium vezetőjeként. Részt vesz a II., IV., V. éves és PhD hallgatók oktatásában szerves kémia, gyógyszertechnológia, biofarmácia, bioanalitika tárgyakban. Szakterülete gyógyszermetabolitok, szerves és bioorganikus vegyületek szerkezetvizsgálata, kvantitatív meghatározása kromatográfiás és tömegspektrometriás módszerekkel, analitikai módszerek fejlesztése…

Bővebben

Matematikus diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte. A matematikai tudományok kandidátusa. Kutatási területei adattudomány, hálózatok és ezek alkalmazásai. Több mint másfél évtizedig az MTA SZTAKI, Informatikai Kutatólaboratórium főmunkatársa volt, társalapítója és vezetője az Adatbányászat és Webes Keresés Kutatócsoportnak. Számos EU-s, magyar állami, valamint céges telekommunikációs, pénzintézeti, bioinformatikai, biztonsági témájú adatbányászati kutatás-fejlesztési projekt szervezője, vezető kutatója.…

Bővebben

Az SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára.

Bővebben

2003-ban pedagógia szakos bölcsész és tanár, majd 2006-ban tanulásban akadályozottak szakos gyógypedagógus végzettséget szereztem az ELTE-n. 2013-ban az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolában (alkalmazott nyelvészet szakterületen) kaptam meg a PhD fokozatot summa cum laude minősítéssel. 9 év közoktatási tapasztalatot követően 2013 óta dolgozom a felsőoktatásban, 2015 óta adjunktusként az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán. Kutatási…

Bővebben

Orvos diplomám megszerzését követően doktori tanulmányokba kezdtem (PhD), témám az új kardioprotektín eljárások kutatása. Immáron 2. éve dolgozom a Semmelweis Egyetem Farmakológiai Intézetében a Kardiovaszkuláris és metabolizmus munkacsoport tagjaként. Munkám során mind szívizom sejtekkel, mint kis állatokkal végük kísérleteket a szívinfarktus jobb megértéséhez és új terápiák kidolgozásához. Minden érdeklődőt szeretettel várunk, hogy egy kicsit átadhassunk…

Bővebben

A Tanárképző Központ docense vagyok. Képzettségeim: mérnöktanár, pedagógia szakos előadó. 25 éve dolgozom a szakmai tanárképzésben és a szakképzés területén. Doktori fokozatomat a tanárképzés paradigmaváltása témakörében szereztem, új tanítási technológiák kidolgozásával. Egyik kedvenc választható kurzusom a Tanulásmódszertan oktatása, amely diákjaim tanuláshoz való viszonyának újraformálást célozza meg. Tanulásdiagnosztika-, önértékelés-, egyéni sikeres tanulási módszerek keresése és kipróbálása-,…

Bővebben