Egyetemi docens, SZIE MKK Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézet, Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék

Bővebben

Markó Alexandra 2005-ben védte meg bölcsészdoktori értekezését a spontán beszéd szupraszegmentális szerkezete témakörében. 2013-ban habilitációs értekezésének témája az irreguláris zöngeminőség magyar beszédbeli megvalósulása volt. Kutatásai több kapcsolódó területet is érintettek, mint például a gége nélküli beszéd vagy a gyermeki beszéd. 2016 óta fő kutatási területe a nyelv mint beszédszerv működése és együttműködése más beszédképző szervekkel…

Bővebben

docens ÓE-KVK Villamosenergetikai Intézet

Bővebben

Általános orvos, Tanszéki mérnök, PhD témája a szociális kogníció elektrofiziológiai vizsgálata szkizofréniában.

Bővebben

egyetemi adjunktus

Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék Dr. Marsai Viktor 2014-ben védte meg a szomáliai államépítéssel foglalkozó disszertációját az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 2012 óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója először tanársegédként, majd 2016-tól adjunktusként. Fő kutatási területe a kelet-afrikai biztonság kérdése, különös tekintettel a radikális iszlamista csoportokra; az afrikai kontinens biztonsági és…

Bővebben

parodontológus szakorvos - Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Parodontológiai Klinika

Fogorvosként és parodontológusként különösen fontosnak tartom a páciensek folyamatos szájhigiénés nevelését és motiválását.  Hiszen ez elengedhetetlen mind a megelőzésben, mind pedig a beavatkozások, hosszú távú sikerében.

Bővebben
Dr. Márton Zsuzsanna

Egyetemi docens, PTE TTK Fizikai Intézet Kísérleti Fizika Tanszék.

Biológus, a Biofizikai Intézetben szerezte meg PhD címét, lelkes oktató és kutató aki elsősorban molekuláris nanomechanikával foglalkozik. Szabadidejében klarinétozik, túrázik vagy a konyhaművészetnek hódol.

Bővebben

intézetigazgató főiskolai tanár

Víztudományi Kar Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet Okleveles környezetmérnök. Fő kutatási tevékenysége: Vizes élőhelyek állapotfelmérése, rehabilitációja • Vízkémia, vízanalitika, vízminősítés • Természetvédelem • Dombvidéki vízfolyások állapotértékelése és kármentesítése • Szennyvíztisztító telepek befogadóra gyakorolt hatásának vizsgálata.

Bővebben