Gyógytornász-fizioterapeuta és humánkineziológus, a Fizioterápiai Tanszék docense. Szakterülete a mozgásszervi megbetegedések kezelése.

Bővebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem művészettörténet szakán szerzett kitüntetéses diplomát 1998-ban, majd 1999-ben az ELTE japán szakán diplomázott kitüntetéssel. 1999-ben koreanisztikai programbizonyítványt szerzett, és elnyerte a Pro Scientia Aranyérmet. A University of London School of Oriental and African Studies (SOAS) művészettörténet-régészet nappali képzésén szerzett PhD fokozatot. 2004-től az Eötvös Loránd Tudományegyetem Művészettörténeti Intézetében dolgozott mint tudományos…

Bővebben

Pannon Egyetem – Mérnöki Kar Fizika és Mechatronika Intézet adjunktus medvegyt@almos.uni-pannon.hu  

Bővebben

Tudományos munkatárs a Kardiovaszkuláris és Metabolikus Kutatócsoportban, molekuláris biológia témakörben szerzett gyakorlattal.

Bővebben

Az előadó a Szláv Filológiai Tanszék bolgár szakjának oktatója, az egyik szakterülete a bolgár népi mitológia, Bolgár mítoszok és legendák, illetve Bolgár ünnepek és szokások címmel tart előadásokat, amelyeket más szakok hallgatói is felvesznek. Tudományos érdeklődése a népköltészet és próza (mesék, rövid folklórszövegek, hiedelmek), és keresztény szentek népi kultuszaira is kiterjed.

Bővebben

Az ELTE Eötvös József Collegiumban működő Byzantium Központ a nagy múltú magyar bizantinológiai kutatások letéteményese (http://byzantium.eotvos.elte.hu/) A Kutatók Éjszakáján a központ tagjai rövid, lényegre törő, színes előadásokban ismertetik aktuális kutatásaikat az egyes, rendelkezésre álló időegységeken belül..

Bővebben

2004-2009 : ELTE, történelem szak, 2009-2012 : 19-20. századi kelet-európai történelem doktori program, fokozatszerzés éve : 2016

Bővebben