Németh Anikó PhD, okleveles ápoló. Egészségfejlesztéssel kapcsolatos tantárgyakat oktat. Kutatási területe az egészségügyi szakdolgozók testi-lelki egészsége, jól-léte. 

Bővebben

Adjunktus, munkáját a jogelőd Mezőgazdasági Kémiai Technológia Tanszéken kezdte. 2002-ben végzett biomérnöként Alkalmazott Biotechnológia Szakirányon, majd 2008-ban szerzett PhD fokozatot summa cum laude minősítéssel. Enzimes és mikrobiális technológiák fejlesztése, modellezése és léptéknövelése a fő kutatási és oktatási területe.

Bővebben

egyetemi docens, a BME Nagyfeszültségű Laboratóriumának vezetője

Bővebben

2012-ben védte meg doktori címét Tojáslevek kis hőmérsékletű hőkezelése című munkájával. Családi vállakozásukban tojás alapú termékek gyártásával foglalkoznak. Hat éve aktív részese a Kutatók Éjszakája sorozatnak és szinte mindent tud a tojásról.

Bővebben

klinikai orvos - Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Konzerváló Fogászati Klinika

Minden nap azon dolgozom, hogy a tudományt a pácienseim egészségének szolgálatába állítsam. Tapasztalatom szerint, csak akkor sikeres az orvos-beteg kapcsolat, ha meg tudom értetni a betegekkel, mi miért történik a fogorvosi rendelőben, és azt, hogy mit tehetnek Ők a saját egészségükért.

Bővebben

a Műszaki Pedagógia Tanszék címzetes egyetemi tanára több évtizede kutatja a műszaki értelmiség, a Műegyetem történetét. E tárgykörből jelentek meg magyar és idegen nyelven tanulmányai, könyvei. Több dokumentumfilm szakanyagát írta, köztük a Professzorportrék sorozatai, mely egyetemünk honlapján is olvasható. Kutatási eredményeit örömmel adja tovább tanórákon hallgatóinak.

Bővebben

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Üzemeltető Intézet Elektronikai Hadviselés Tanszék Az előadó okleveles biztonság-és védelempolitikai szakértő (2003), valamint okleveles kommunikáció- és médiatudomány szakértő (2016), továbbá a hadtudományok PhD fokozatosa (2007). Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi-és Honvédtisztképző Kar Elektronikai Hadviselés Tanszék egyetemi docense. Korábban oktatott a Károli Gáspár Református Egyetemen. 2005 óta a Virginiai Katonai…

Bővebben

okleveles fizikus, tudományos szakértő

Víztudományi Kar Fenntartható fejlődés Tanulmányok Intézet 1984-ben érettségizett a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumban, majd a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett Fizikus diplomát 1990-ben. Diplomamunkáját az ELTE elméleti fizikai intézetében írta a rendezetlen rendszerek statisztikus fizikájából Prof. Kondor Imre vezetésével. Ezután a Veszprémi Egyetemen oktatott mérnöki fizikát, majd 1992-től Németországban töltött összesen mintegy 10 évet a…

Bővebben

Rendészettudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete, Kriminológiai Tanszék Tanulmányok: Perczel Mór Gimnázium, Siófok, érettségi (1964) Rendőrtiszti Főiskola, bűnügyi szak (1979) ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (1988) PhD tudományos fokozat, ELTE ÁJK (2002) Munkahelyek: Budapesti Rendőr-főkapitányság, Fiatalkorú és Gyermekvédelmi Osztálya ((vizsgáló, nyomozó, bűnügyi alosztályvezető, 1968 – 1988) ORFK Bűnüldözési Osztály (ifjúságvédelmi vonalvezető, 1988-1989) ORFK Bűnmegelőzési Osztály (Család-,…

Bővebben

Neparáczki Endre 1988-ban született Szegeden. 2006-ban a szegedi Piarista gimnáziumban érettségizett, majd felvették az SZTE Biológus BSc szakra. 2009-ben a Biológus BSc-t, majd 2011-ben a Biológus MSc diplomát is megszerezte. Ezután felvételt nyert az SZTE Biológia Doktori Iskolába, doktori dolgozatát 2017-ben védte meg. Fő kutatási területe a régészeti genetika, a honfoglalás kor és az avar…

Bővebben

Dr. Neulinger Ágnes közgazdász, egyetemi docens, a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézetének tanszékvezetője. PhD fokozatát 2008-ban szerezte és azóta a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézetének oktatója. Ezt megelőzően piackutatási területen dolgozott a BAT Magyarország és a Ringier Kiadó vállalatoknál. Kutatásaiban kiemelten foglalkozik a fogyasztói magatartás területeivel, azon belül a családok és…

Bővebben

adjunktus Publikációk: https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?AuthorID=10017164

Bővebben