P. Müller Péter egyetemi tanár, irodalom- és színháztörténész.

Bővebben

A Semmelweis Egyetemen szereztem gyógyszerész diplomát 2016-ban. Jelenleg PhD hallgatóként végzem kutatásomat a Klinikai Kísérleti Kutató Intézetben, ahol főként az agyi vérkeringést szabályozó mechanizmusokat tanulmányozom.

Bővebben

Pál-Molnár Elemér az SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék intézetvezető egyetemi docense.

Bővebben

Egyetemi tanár, tanszékvezető PTE TTK Fizikai Intézet Kísérleti Fizika Tanszék

Bővebben

intézetigazgató egyetemi docens

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Repülő Intézet Repülésirányító és Repülő-hajózó Tanszék Hivatásos katona, ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Repülő Intézet intézetvezetője, egyetemi docens. Egyetemi tanulmányait a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Repülő és légvédelmi haderőnemi szakán végezte. Fő kutatási területei közé tartozik a modern légiforgalmi szolgáltatás rendszerében megvalósuló folyamatok, valamint a pilóta nélküli légijárművek alkalmazásával…

Bővebben

Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőri Tanszék 1985 májusában a Belügyminisztérium Kutyavezető-képző Iskoláján kezdte hivatásos szolgálati viszonyát. Rendőrtiszti Főiskolát és jogi egyetemet végzett. Szolgálati viszonyának megkezdésétől fogva a szolgálati kutyák és kutyavezetők képzése mellett több kutató munkában vett részt hazánkban és külföldön egyaránt. Több európai rendőri és katonai kutyavezető-képző iskolán tartott előadást a nyomkövetés, a szagazonosítás…

Bővebben

Rektorhelyettes, tanszékvezető egyetemi tanár, a Szent István Egyetem Budai Campusának rektorhelyettese. A Növénykórtani Tanszék tanszékvezetőjeként és professzoraként BSc, Msc és PhD képzésben résztvevő hallgatóknak tanít klasszikus és molekuláris növénykórtant, ill. diagnosztikát magyar és angol nyelven. Kutatási témái szerte ágazók. Részletesen foglalkozott a szilvahimlő vírussal, a cukkíni sárga mozaik vírussal, az almatermésűek és csonthéjasok tűzelhalásával és…

Bővebben

főtanácsos, egyetemi docens

Rendészettudományi Kar Büntetésvégrehajtási Tanszék Pallo József  1968-ban született, a Rendőrtiszti Főiskola befejezése után bv. hivatásos tisztként kezdte meg pályafutását, majd 2000-től oktatóként tért vissza korábbi tanulmányai helyszínére, ahol adjunktusként a nemzetközi és komparatív büntetés-végrehajtási jog elismert művelőjeként tanított. Tudományos fokozatát 2009-ben szerezte meg a Miskolci Egyetemen, miközben tíz éven keresztül a közigazgatásban jogi szakterületen töltött…

Bővebben

A SZIE Gödöllői Botanikuskert vezetője, tanszéki mérnök.

Bővebben